H. Nagy Péter

irodalomtörténész, egyetemi oktató

születés dátuma: 1967.09.08
lakcím: 940 58 Nové Zámky 1 , Kapisztóryho 6.
telefon: 00421(0)910 296 450
e-mail: h.nagyp@gmail.com

Tanulmányok:
2006-2009 PhD-képzés a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Pozsony)
1997 Magyar nyelv és irodalom szakos előadó – Oklevelének minősítése: kiváló
1997-2000 PhD-képzés az ELTE BTK Általános irodalomtudomány programján
1993-1997 Irodalomelmélet program elvégzése (ELTE)
1992-1997 Összehasonlító irodalomtörténet szak (ELTE)
1992-1996 Esztétika szak (ELTE)
1991-1997 Magyar nyelv és irodalom szak elvégzése (ELTE)

Nyelvvizsgák:
angol középfok C (egyetemi lektorátusi)
német középfok (PhD képzésre kidolgozott szakmai)
német alapfok (egyetemi lektorátusi)

Munkahelyek:
Jelenleg a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója
2006-2008 kutatói munkatárs a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok
Kara Nemzeti és Nemzetiségi Kultúrák Intézetében (UNNK, Nyitra)
2003-2006 vendégtanár, meghívott előadó a PTE BTK magyar szakos levelező képzésén
2002-2003 tudományos segédmunkatárs a PTE Modern Magyar Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén
1998-2002 tanársegéd a JPTE (2000-től PTE) BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén
1997-1998 tudományos segédmunkatárs a JPTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén

Oktatási tevékenység:
2007- előadások, szemináriumok a világirodalomról, az avantgárd és posztmodern irodalomról, a drámaelméletről, a magyar kultúrtörténetről, az irodalomkritikáról, a szlovákiai magyar irodalomról, a komparatisztikáról, az ifjúsági irodalomról és a filmesztétikáról
2006 előadások, szemináriumok a modern irodalomról, az irodalomtudományról, a kultúraelméletekről
2003-2006 előadások a filológiáról, a műfajelméletről, a műfajok történetéről,
interpretációs gyakorlatok, verstani, poétikai, retorikai szemináriumok vezetése
1997-2003 irodalomelméleti, tudományelméleti, interpretációelméleti és irodalomtörténeti tárgyú szemináriumok vezetése a modern és az utómodern prózáról, a modern és az utómodern líráról, Ady Endre költészetéről, az avantgárd és a neoavantgárd irodalomról, a vizuális költészetről, a posztmodernségről, a kortárs irodalomról, Michel Foucault munkásságáról, irodalomelméleti fogalmakról, az irodalomkritikáról, a tömegkultúráról, a peremműfajokról, a társművészetekről, a társtudományokról (antropológia, filozófia, szociológia, historika)

Szerkesztői tevékenység:
2008- a SZMÍT Fiatal Írók Rovatának szerkesztője
2007- a PRESStige c. egyetemi lap szakfelelőse
– az Ismeretbővítő kiskönyvtár c. könyvsorozat sorozatszerkesztője
– a Parazita-könyvek c. könyvsorozat sorozatszerkesztője
2006- a Szőrös Kő c. irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat főszerkesztője
2006- az Agave könyvek szerkesztője és korrektora
2004- a Partitúra c. irodalomtudományi folyóirat felelős szerkesztője
2004-2005 a JAK-füzetek sorozatszerkesztője
2001-2002 az Alexandra Kiadó Klasszikusok diákoknak műelemzéssel c. könyvek
sorozatszerkesztője
1999- a Prae c. irodalmi folyóirat szerkesztője
1999-2001 a FISZ Könyvek sorozatszerkesztője
1998-2000 a Szép literatúrai ajándék c. folyóirat főmunkatársa
1998-1999 a Thélème c. folyóirat szerkesztőségi munkatársa
1996- az Iskolakultúra c. folyóirat rovatvezetője

OTKA programokban való részvétel:
2003-2005 egyéni kutató az Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban c. OTKA
kutatási programban (T 043357, témavezető: Mekis D. János)
1999-2003 A Nyugat-kánon újraértelmezése c. OTKA kutatási program (F 029506)
témavezetője

Kuratóriumi tagság:
2008 Az év irodalmi alkotása 2008 SZMÍT-pályázat szakmai zsűrijének tagja
bíráló bizottsági tag a IV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia Irodalmi
    és művészeti szekciójában
Az AB-ART Kiadó és a Szőrös Kő c. folyóirat által kiírt szépirodalmi pályázat
zsűrijének elnöke
2007 Az év irodalmi alkotása 2007 SZMÍT-pályázat szakmai zsűrijének tagja
2006 Az év irodalmi alkotása 2006 SZMÍT-pályázat szakmai zsűrijének tagja
2004 az Édes Anyanyelvünk pályázat szakmai kuratóriumának tagja (drámai művek
kategória)

Ösztöndíjak, elismerések:
2008 Posonium Irodalmi Díj Különdíja a Hibridek és a Hagyománytörténés c.
kötetekért
Literárny Fond alkotói támogatás
2005 Selye János Kollégium tútori ösztöndíj
Literárny Fond alkotói támogatás
A Magyar Tanszék tiszteletbeli örök óraadója cím a hallgatóktól (PTE BTK)
2004-2005 Nemzeti Kulturális Alapprogram Alkotói Támogatás
2003 Az év legnépszerűbb oktatója 2002-2003. cím (PTE BTK)
2002 Móricz Zsigmond Ösztöndíj
2001 Különdíj az Alföld esszépályázatán
2000-2001 Soros Alapítvány Belföldi Doktorandusz ösztöndíj
1997 Pro Scientia Aranyérem, Fáy András Díj
I. helyezés a XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia XX. századi magyar
irodalom alszekciójában, különdíj (Miskolc)
1996 a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Diákok a Tudományért”
    szakalapítványának támogatása
1995-1997 Köztársasági Ösztöndíj
1995 I. helyezés a XXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia XX. századi magyar
irodalom alszekciójában (Debrecen)
III. díj az Ady Endre Társaság esszépályázatán
1994-1995 Antall József Ösztöndíj
1994 I. díj az Ady Endre Társaság esszépályázatán
1992-1997 tudományos ösztöndíj (ELTE BTK)

Tagság szakmai egyesületekben:
2008- a Magyar Írószövetség tagja (Avantgárd Szakosztály Bohár András Kör)
2008- a József Attila Kör tiszteletbeli tagja
2006- a Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányi tagja
2004- a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tagja
2003-2005 a József Attila Kör elnökségének tagja
2002- a szlovákiai Sambucus Irodalomtudományi Társaság tagja
2001- a Fiatal Írók Szövetségének tagja
1995-2001 a József Attila Kör választmányi tagja
1995- a József Attila Kör tagja
1995- az Ady Endre Kutatócsoport tagja, a kritikai kiadás egyik sajtó alá rendezője
1994- az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport tagja

Kötetek, publikációk:

Kalligráfia és szignifikáció (Vár Ucca Tizenhét, Veszprém, 1997), Redundanciák retorikája (Vár Ucca Tizenhét, Veszprém, 1998), Kánonok interakciója (FISZ-könyvek, Budapest, 1999), Irodalom tankönyv 16-17 éveseknek (Korona, Budapest, 1999, Eisemann Györggyel és Kulcsár-Szabó Zoltánnal közösen), Ady-értelmezések (Iskolakultúra, Pécs, 2002, Lőrincz Csongorral, Palkó Gáborral és Török Lajossal közösen), Orfeusz feldarabolva. Zalán Tibor költészete és az avantgárd hagyomány (Ráció, Budapest, 2003), Ady-kollázs (Kalligram, Pozsony, 2003), Féregjáratok (NAP, Dunaszerdahely, 2005), Paraziták (NAP, Dunaszerdahely, 2006), Hibridek (NAP, Dunaszerdahely, 2007), Hagyománytörténés. A „szlovákiai magyar” líra paradigmái 1989–2006 (AB-ART, Pozsony, 2007), A betűcivilizáció szétrobbantása. Szombathy Bálint szupergutenbergi univerzuma (Ráció–Magyar Műhely, Budapest, 2008), Paraf. Juhász R. József költészetéről és performanszairól (Ráció–Magyar Műhely, Budapest, 2008, Michal Murinnal és Jozef Cseressel közösen), Extrák (NAP, Dunaszerdahely, 2008), Protézisek (NAP, Dunaszerdahely, 2010), Kontrafaktumok. Spekulatív fikció és irodalom (SJE Tanárképző Kara, Komárom, 2011, Barcsi Tamással, Benyovszky Krisztiánnal, Hegedűs Orsolyával, Keserű Józseffel és Sánta Szilárddal közösen), Hagyománytör(tén)és. Vita a „szlovákiai magyar” líra értelmezhetőségéről (SZMÍT, Pozsony, 2011, Csanda Gáborral közösen), Szisztematikus káosz. Médiaszövegek 1994–2012 (NAP, Dunaszerdahely, 2012), Adatok tánca (Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2012), Párhuzamos mintázatok (NAP, Dunaszerdahely, 2013), Piknik az aknamezőn. Médiaszövegek 1993–2013, Media Nova M, Dunaszerdahely, 2014), Öt modern költő (SJE, Komárom, 2015), Alternatívák. A popkultúra kapcsolatrendszerei (Prae.hu, Budapest, 2016), Médiaterek Lady Gaga korában. Kalandozások a popkultúra területén (Media Nova M, Dunaszerdahely, 2017).

Állati elmék