Horbulák Zsolt

szakíró

születés dátuma: 1972.01.16
lakcím: Párkány , Béke utca 1.

Horbulák Zsolt vagyok, eredeti szakmám szerint magyar-történelem szakos tanító, és marketing végzettségű közgazdász. Iskoláim szinte kivétel nélkül szülőföldemen végeztem. Mindezidáig sokféle munkát végeztem. Voltam tudományos segédmunkatárs a Szlovák Tudományos Akadémián, irodista egy állásközvetítő cégnél, adatfeldolgozó egy világcég számára, levéltáros, fordító, főállású oktató főiskolán, majd egyetemen, mind-mind Szlovákiában.
Az irodalomhoz az általános iskolában kerültem közelebb. Hatodikos-nyolcadikos koromban írtam néhány verset, de jobbnak láttam ezt a tevékenységet meghatározatlan időre berekeszteni. Mindezek ellenére mégis úgy döntöttem, hogy magyar szakos egyetemista leszek Pozsonyban.
Az írás azért mégis csak vonzott. Úgy gondoltam, hogy ha valamit mégis papírra vetek, annak legyen gyakorlati haszna. Az Új Szóba 2005 szeptemberétől pénzügyi tanácsadási témájú cikkeket írtam. Idővel úgy éreztem, hogy szívesen mondanék véleményt a gazdasági és társadalmi problémákról is, így elkezdtem publicisztikával is foglalkozni. Majdnem tízéves újszós tevékenységem után lapot váltottam, és hosszabb-rövidebb ideig az írásaimat megjelentek a korkép és felvidék ma honlapon, továbbá a Szabad Újság oldalain.
Szépirodalommal azonban a továbbiakban sem foglalkoztam. Mint egyetemi oktatónak kötelességem volt publikálni. Az írás újra megszólított. A tanulmányok mellett tankönyveket és monográfiákat is kezdtem írni, egyedül vagy társszerzőkkel. Ezek témája gazdasági, történelmi, illetve gazdaságtörténeti. Tekintettel arra, hogy magyar intézményben nem dolgozhattam, ezek a kiadványok mind szlovák nyelvűek.

•    Zsolt Horbulák: Finančné dejiny Európy. História peňažníctva, bankovníctva a zdanenia [Európa pénzügyi története. Pénztörténet, banktörténet és adózástörténet]. Wolters Kluwer s. r. o., Bratislava, 2015. 276 o.
•    Zsolt Horbulák: Spoločenská zodpovednosť malých a stredných podnikov [A kis- és középvállalkozások társadalmi felelőségvállalása] IRIS, Bratislava, 2015. 172 o.
•    Zsolt Horbulák: Regionálne hospodárske dejiny Slovenska [Szlovákia regionális gazdaságtörténete]. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2018, Trenčín, 150 o.

Legújabb könyvem:

Stručné hospodárske dejiny Slovenska [Szlovákia rövid gazdaságtörténete]. Bratislava, EKONÓM, 2021

Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969–1989). Selye János Egyetem, Komárom, 2020

Horbulák Zsolt: Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969–1989). Selye János Egyetem, Komárom, 2020
Felkértek tankönyvfordításra is. Ez a következő:
•    Dobišová Adame – Kováčiková Oľga: Környezetismeret másodikosok részére [Prvouka pre druhákov]. Bratislava, Aitec, 96 o.
Végeztem lektori feladatot is, egy történelmi témájú könyv szakmai részét ellenőriztem:
•    Juhász Gyula: Kőhidgyarmat, KT Könyv-És Lapkiadó, Komárom 2008, 175 o.
Két alkalommal általános iskolai tankönyv magyar fordításának a helyességére felügyeltem:
•    Matematika az alapiskolák 1. osztálya számára 1. rész, 2. rész, AITEC, Bratislava, 2012, 80 o.
•    Természetismeret az alapiskolák 1. osztálya számára, AITEC, Bratislava, 2015, 48 o.
Említésre méltó még a tizenöt recenzió és mintegy 50 magyar, szlovák, illetve tanulmány önállóan és társszerzőkkel.