Karol Tomiš

hungarológus, irodalomtörténész
születés helye, dátuma: Pozsony, 1929.10.06
elhalálozás dátuma: 2013.03.07

Felsőfokú tanulmányai:
1955 Comenius Egyetem, Pozsony, irodalomtudomány–esztétika

Akadémiai és tudományos fokozatok:
1960 kandidátus
1967 doktor
2000 DrSc.

a SZTA kül. intézeteinek munkatársa, igh.

Magyarországi kitüntetései:
1986 Szocialista kultúráért
1999 Pro Cultura Hungarica

Tagság szervezetekben, társaságokban:
2000 A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja

Művei:
1. O štýle slovenskej prózy. Veda, Bratislava 1975.
2. Časovosť literatúry. Veda, Bartislava 1986.
3. Szlovák tükörben. REGIO, Budapest 1997.
4. Madarská literatúra v slovenskej kultúre I. (1860–1918) (A magyar irodalom a szlovák kultúrában I). Veda, Bratislava 2000.
5. Közös értékeink. Madách-Posonium 2001.

Tanulmányai szlovák, magyar, cseh, orosz, bolgár, angol tanulmánykötetekben és szakfolyóiratokban jelentek meg.