Katona Nikolas

költő, tanulmányíró, alap – és főiskolai tanár,

születés dátuma: 1993.08.24
lakcím: 92901 Dunaszerdahely , Komenského 1214/3.
mobiltelefon: 0944987435
e-mail: soldier.nick@citromail.hu

Rólam:
Fontosnak tartom az irodalmat, hiszen ezáltal az ember belép egy teljesen más világba.  Pedagógusként próbálom bevonni a mai kor fiatalságát is, hiszen szükség van egy újabb nemzedék kibontakozására. Gyakori témáim a testkép, a nemi identitás problematikája és az életünk során fellépő érzelmi hullámvasút különböző szakaszai. Írásaim megjelentek különböző folyóiratokban és internetes portálokon.

Életpálya:
2017-2018 Csallóközcsütörtöki Alapiskola, Csallóközcsütörtök
2018-2019 Corvin Mátyás Alapiskola, Alistál
2018-2019 Manhattan Nyelvtsúdió, Dunaszerdahely
2019- Planet Nyelvstúdió, Dunaszerdahely
2019- Nagymagyari Alapiskola, Nagymagyar
2019- Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar (pedagógiai asszisztens/főiskolai oktató)

Tagság Szervezetekben:
2018- Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ)
2019- Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT)

Tanulmányok:
2000-2009 Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely
2009-2012 Vámbéry Ármin Gimnázium, Dunaszerdahely
2012-2015 Selye János Egyetem, alapképzés (magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom)
2015-2017 Selye János Egyetem, mesterképzés (magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom)


Publikációs jegyzék

Díjak

 • Pegazus-alkotópályázat líra kategória, 2020, Dunaszerdahely (különdíj)
 • Arany Opus – díj, 2020, Dunaszerdahely (I. helyezett – líra kategória)
 • Bezárt világ vers – és prózaíró pályázat 2021, Budapest (III. helyezett – líra kategória)

Önálló kötet

 • KATONA Nikolas: Lélelszilánkok, Vámbéry Polgári Társulás, 2021

Tanulmányok folyóiratokban

 • KATONA Nikolas: Fejezetek a queer irodalomból I. Katona André: Mennyi időnk van?. In: Opus 2018. Dunaszerdahely. Szlovákiai Magyar Irók Társasága. ISSN  1338-0265
 • KATONA Nikolas: Fejezetek a queer irodalomból II. James Lecesne: Trevor. In: Opus 2018. Dunaszerdahely. Szlovákiai Magyar Irók Társasága. ISSN  1338-0265
 • KATONA Nikolas: Fejezetek a queer irodalomból III. Benjamin Alire Sáenz: Aristotle és Dante a világmindenség titkainak nyomában . In: Opus 2018. Dunaszerdahely. Szlovákiai Magyar Irók Társasága. ISSN  1338-0265
 • KATONA Nikolas: Az interszubjektivitás problémája Virginia Woolf műveiben. Bakalárska práca. Komárno. Univerzita J. Selyeho. 2016.
 • KATONA Nikolas: Fejezetek a queer irodalomból. Diplomová práca. Komárno. Univerzita J. Selyeho. 2018
 • KATONA Nikolas: A drámapedagógia jelentősége az oktatásban. In: Katedra. 2017. Dunaszerdahely.  ISSN 1335-6445
 • KATONA Nikolas: A mai orvostudomány problémái. In: Csallóköz. 2018.  Dunaszerdahely.  ISSN 1336–3638
 • KATONA Nikolas: A Roxfort varázsvilágának pedagógiai értelmezése a modern kor tükrében. 2018. Eruditio-Educatio.  ISSN 2307-700X
 • KATONA Nikolas: A mai oktatási rendszer hibái egy kezdő pedagógus szemszögéből I. In: Katedra. 2020. Dunaszerdahely. ISSN 1335-6445
 • KATONA Nikolas: A mai oktatási rendszer hibái egy kezdő pedagógus szemszögéből II. In: Katedra. 2020. Dunaszerdahely. ISSN 1335-6445
 • KATONA Nikolas: A mai oktatási rendszer hibái egy kezdő pedagógus szemszögéből III. In: Katedra. 2020. Dunaszerdahely. ISSN 1335-6445
 • KATONA Nikolas: A mai oktatási rendszer hibái egy kezdő pedagógus szemszögéből IV. In: Katedra. 2020. Dunaszerdahely. ISSN 1335-6445

Antológiában való részvétel:

 • KATONA Nikolas: Anyukám meséje az életéről. 2010. In: Életmesék, avagy a szülők, nagyszülők, dédszülők történetei. Debrecen.
 • KATONA Nikolas: Understream II., 2020. Budapest.  ISBN 9789546548632
 • KATONA Nikolas: Szlovákiai magyar szépirodalom. 2020. Dunaszerdahely. ISBN 978-80-89806-164
 • KATONA Nikolas: Fiatal Írók Antológiája. 2020. Dunaszerdahely. ISBN 978-80-89806-171

Publicisztikai cikkek:

 • KATONA Nikolas: Bódi Péter: Megértem azokat a diákokat, akik nem olvasnak. In: bumm.sk. 2019.
https://www.bumm.sk/kultura/2019/10/03/bodi-peter-megertem-azokat-a-diakokat-akik-nem-olvasnak
 • KATONA Nikolas: Kettéosztódik a szlovákiai magyar irodalom. In: bumm. sk 2019
https://www.bumm.sk/kultura/2019/10/16/ketteosztodik-a-szlovakiai-magyar-irodalom
 • KATONA Nikolas:Egy meleg tanár vallomása. In: bumm.sk. 2019
https://www.bumm.sk/regio/2019/11/01/egy-meleg-tanar-vallomasa

Kritikák, recenziók:

 • KATONA Nikolas: Puskás Andrea: Teaching Young Learners (Book Review) 2017. Eruditio-Educatio.  ISSN 2307-700X
 • KATONA Nikolas: Rácz Boglárka: Végpóz. 2020. Előretolt Helyőrség.
 • KATONA Nikolas: Balatonfüred (ajánlás). 2021. In: Katedra.  ISSN 1335-6445
 • KATONA Nikolas: Tóth Viktória: Túl sok világ. 2021. Előretolt Helyőrség
 • KATONA Nikolas: Csehy Zoltán: Grüezi!. 2021. Előretolt Helyőrség

Versek, prózák kötetekben és internetes felületeken:

https://www.facebook.com/koelter/photos/a.633660573779290/633663117112369/?type=3&theater
 • KATONA Nikolas: Immagista Polarodik. In: Új Forrás. 2019.
 • KATONA Nikolas: Immagizmusok. In: Szőrös Kő. 2019.
http://szorosko.eu/2019/09/katona-nikolas/