Kiss László

író, orvos, orvostörténész

születés helye, ideje: Ipolyság, 1950. március 18.
lakhely: Nyárad

Magyar tannyelvű alapiskolába Paláston járt, majd az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Orvosi diplomáját 1975-ben a pozsonyi Comenius Egyetem Orvosi Karán szerezte. Praxisát az ipolysági kórház belgyógyászatán kezdte. Ugyanott lett körzeti orvos, majd 1990-től Csilizradványban.

1991 és 1995 között a pozsonyi Orvostovábbképző Intézet Általános Orvosi Tanszékén volt asszisztens, 2006-tól meghívott előadó a pozsonyi Szent Erzsébet Főiskolán. 1998-ban a Szlovák Tudományos Akadémián szerzett történettudományokból kandidátusi fokozatot.

Tudományos munkásságának főbb területei a Felvidék orvostörténete (különösen a 18. és 19. század), magyar–szlovák és magyar–cseh orvostörténeti kapcsolatok, patográfia.

Könyvek
Pongrácz Lajos. Hont megyei portré a reformkorból, Dh-Press, Pozsony, 1994.
Recept nélkül. Orvosi tanácsok mindenkinek, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 1996.
Kiss László, Lacza Tihamér, Ozogány Ernő: A magyar tudomány évszázadai II. Magyar orvosok, mérnökök, tudósok/Tudománytörténeti tanulmányok és arcképvázlatok, Méry Ratio Kiadó, Somorja, 1996. (társszerző)
Kínok tövisében – Nagy emberek – hétköznapi kórok, Dunaszerdahely, 1997., Czeizel Endre előszavával
Viagra az ezredvég gyógyszere, Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 1999.
Doleo – ergo sum. A világirodalom nagyjainak patográfiája, Dunaszerdahely, 2001.
Puskás Péter: Boronkay Lajos Kossuth honti kormánybiztosa, Vác, 2001, sajtó alá rendezte, szerkesztette, jegyzetekkel látta el Kiss László
Kiss László, Lacza Tihamér, Ozogány Ernő: Gondolatokból épült katedrális – magyar orvosok, mérnökök, tudósok, Madách-Posonium, Pozsony, 2001. (társszerző)
Kérdezze meg orvosát, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2003.
Palócia végvára 850 Bašta Palócie, KT Könyv- és Lapkiadó, Komárom, 2006., Palást község történelmi olvasókönyve
Orvostörténeti helynevek a Felvidéken. Dunaszerdahely, 2006.
Puskás Péter: Honti csillagok 1848 egén. Gracza Antal és Záhony István vérrel és tintával írt igaz históriája, Vác, 2007. – sajtó alá rendezte, szerkesztette, jegyzetekkel látta el Kiss László
Kazinczy sógora, Zemplén főorvosa: Dercsényi János, 2009, Hódmezővásárhely-tabáni Református Egyházközség, Budapest–Debrecen
Az orvostudomány felvidéki történetéből, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, 2010, sajtó alá rendezte Gazda István.
Dr. Kiss László, Lacza Tihamér, Ozogány Ernő: Zsinórpadlás, Méry Ratio, 2013
Adalékok az egészségtan oktatásának történetéhez. A dietetikától a társadalomegészségtanig; Balaton Akadémia, Keszthely, 2014 (Szent György könyvek)
A jó palócok és tót atyafiak orvosai, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, 2015