Kocur László

irodalomtörténész

születés helye, dátuma: Komárom, 1977.06.16
lakcím: 945 05 Komárno 5 , Hrnčiarska 5/17.
telefon: 00421357726921

Apja:
Kocur László

Anyja:
Takács Ilona

Középfokú tanulmányai:
Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnázium

Felsőfokú tanulmányai:
József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, magyar–komparatisztika szak

Egyéb tanulmányai:
Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Összehasonlító irodalomtudomány PhD-program

Életpálya:
kutatási területe: kisebbségi irodalmak empirikus kutatása
2004–2005 között az Új Szó főszerkesztője

Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban:
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
SzMÍT

Kötete:
1. Az olvasónak pedig joga van játszani a művel. Pozsony, 2001. AB-ART

Fontosabb publikációi:
1. Szemléletvált(oz)ás Győry Attila írásművészetében. Kalligram 1999/1–2.
2. A kiüresedés folyamata szenvedés (Czakó József). Kalligram 1999/6.
3. …hulljon (Czakó József). Kalligram 1999/10.
4. semmi sem biztos nála (Fábián N.). Kalligram 2000/3.
5. Az olvasónak pedig joga van játszani a művel (Koncsol László). 2000/7–8; 9.
6. Mintha túlélnél (Mórocz Mária). Szőrös Kő 2000/4.
7. Rozsdát jövendölve (Kantár Csaba). Kalligram 2001/3.
Stb.

Tóth László köszöntése 70. születésnapja alkalmából

Én létesülése és…