Mács József

író
születés helye, dátuma: Bátka, 1931.04.18
elhalálozás dátuma: 2017.08.31

Művésznév:
(Ács J.), (Ács József), M. J., (M. J.), – M. J., Mács, -mács-, (Mács), Makacs József.

Apja:
Mács József

Anyja:
Molnár Margit

Házastárs neve:
Máté Julianna

Középfokú tanulmányai:
1941–1945 rimaszombati Egyesült Protestáns Főgimnázium
1947–1949 a sárospataki református tanítóképző
1949–50 a miskolci Lévay József Gimnázium pedagógiai tagozata
1950–1951 érettségi a pozsonyi magyar ped. gimnáziumban

Felsőfokú tanulmányai:
1951–1955 Pedagógiai Főiskola, Pozsony, magyar – tört. – társadalomtud. szak

Életpálya:
1952–1957 szerk. az Új Szónál
1957–1960 az Új Ifjúság kult. rovat.vez.
1960 a Hét társad.pol. mellékletének, a Fórumnak szerkesztője, 1968 felelős szerkesztője,1968-ban a Hét
főszerkesztő-helyettese
1970- mindkét tisztségétől megfosztották.
1990- rehabilitálták,
1991-ben nyugdíjba vonult visszakapott főszerkesztő-helyettesi posztjáról

Szakmai elismerések, kitüntetések:
1969 Madách Imre-díj
2001 A Szlovák Köztársaság kormányának Ezüst plaketje
2002 Aranytoll –díj
2004 madách Posonium Díj Életműdíja

Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban:
1953–1990 a Szl. Írók Szöv. m. tagozata
1990-től a Csszl. M. Írók Társ., majd SZMÍT
1993-tól a Magyar Írószövetség tagja
2005-tól a Művészeti Akadémia tagja

Kötetei:
1. Vég nélküli gyűlés. Falusi szatírák, tört.Pozsony, 1955, Madách
2. Téli világ. Elbeszélések Uo. 1957.
3. Pipafüstben. RiportokUo. 1959.
4. A kamasz. KisregényUo. 1961.
5. Megbillen az ég. Elbeszélések.  Uo. 1964.
6. Adósságtörlesztés. Regény Uo. 1968. (2. kiad. Uo. 1971., 3. kiad. Uo. 1983.)
7. Vincent Sikula: Rozárka. Ford. Uo. 1968.
8. Rudolf Sloboda: Borotva. Ford. Uo. 1969.
9. Kétszer harangoztak. Regény Uo. 1978.
10. Szélfúvásban. Regény Uo. 1980. (2. kiad. Uo. 1983.)
11. A vesztes. Két kisregény. Uo. 1982.
12. Temetőkapu. Regény Uo. 1987.
13. Égig érő palatábla. Regény. Uo. 1993.
14. Magasság és mélység. Regény. Microgramma, Pozsony, 1994.
15. Öröködbe, Uram… I. (Apám regénye) Méry Ratio, Somorja 1988.
16. Öröködbe, Uram… II. (A Kos jegyében) Uo. 1999.
17. Öröködbe, Uram… III. (A sötétség gyermekei) Uo. 2000.
18. Öröködbe, Uram… IV. (Az üstökös visszatér) Uo. 2001.
19. Öröködbe, Uram…  egy kötetben. Püski, Budapest, 2003.
20. Trianon harangjai. Regény. Méry Ratio, Somorja 2005.

Egyéb írásai:
Alkotó Ifjúság (1951-), Szabad Földműves (1951-), Új Szó (1952-), Fáklya (1953-), Dolgozó Nő (1953-), Népnaptár (1954-), Új Ifjúság, Hét, Kis Építő (1962-), Új Szó (1966. VIII. 13. – IX. 9.: Hatablakos ház. Kisregény), Irodalmi Szemle