Mészárosné Lampl Zsuzsanna

író, szociológus, kutató

születés helye, dátuma: Pozsony, 1959.04.29
lakcím: 84102 Bratislava , Fedáková 4
mobiltelefon: 0905785242
e-mail: moki.lampl@gmail.com

Végzetség: egyetemi

Munkahely: UKF, Közép – európai Tanulmányok Kara

Tanulmányai szülővárosához kötik, az egyetemet is itt járta ki (szociológia, ill. újságíró szakon), s azóta is itt él.
1982-től újságíró,
1992–1993-ban kiadóvezető,
1993-tól Nyitrán, a következő évtől Pozsonyban egyetemi tanár, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Forrásértékű szociológiai feltárásai, látleletei, tanulmányai mellett mesekönyve is megjelent (Móki meséi, 2002).

A pozsonyi magyar gimnáziumban érettségizett 1978-ban. A pozsonyi Comenius Egyetemen szerzett szociológusi oklevelet 1982-ben. 1987-ben elvégezte az újságírói szakot is. 1982–1985-ben, majd 1990–1991-ben a Nő című hetilap szerkesztője, 1991–1995-ben a Diákhálózat DH-Press Kiadójának igazgatóhelyettese. 1995-től 2006-ig a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem zsurnalisztikai tanszékének az adjunktusa. 2006-tól 2012-ig a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Nemzeti és Nemzetiségi Kultúrák Intézetének kutatója, adjunktusa, végül igazgatója. 2012-től a Selye János Egyetem szociológia tanszékén tanít. 2015-től napjainkig a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Politológia és euroázsiai tanulmányok tanszékének docense.

A kezdetektől, 1996-tól a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa, jelenleg a Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlegének igazgatónője.

Szociológusként a szlovákiai magyarok szociológiájával foglalkozik. További kutatási területei:  ifjúságszociológia, vállalkozások, munkaerőpiac, életminőség. Egyetemi előadásainak témái: bevezetés a tömegkommunikáció elméletébe; a tömegkommunikáció szociológiája; társadalmi kommunikáció; önismeret és kommunikáció; kommunikációs technikák; bevezetés a szociológiába; a szociológiai kutatás módszertana; vállalkozásszociológia; az életmód szociológiája. Tanulmányai szlovákiai magyar és magyarországi folyóiratokban, valamint magyar és szlovák nyelvű gyűjteményes kiadványokban jelennek meg. Hetente jelennek meg jegyzetei, tárcái az Új Szóban. Meséskönyve és három szépirodalmi kötete is megjelent.

Kötetek

A szlovákiai magyarok szociológiája. Szlovákiai és magyar. 1. kötet. 2. kiadás, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2018, 180 p.
Móki meséi. 2. kiadás,
Ajándék. Budapest : Jelenkutató Intézet, 2017, 198.p.
Tanulmányok az ifjúságról (ed). Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2014, 233 p.

Sociológia Maďarov na Slovensku. Slovenský a Maďar. 1. zväzok. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2013. 150 p.

Polievka (z) domácej sliepky. Lilum Aurum, Dunaszerdahely, 2013. 166 p.
A szlovákiai magyarok szociológiája. Szlovákiai és magyar. 1. kötet. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2012, 180 p.
Randevú és más írások. Median, Pozsony, 2012. 174 p.
Médiapedagógia. UKF, Nitra, 2009. 193 p. CD-ROM
Magyarok és szlovákok. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008. 190 p.
Magyarnak lenni – a szlovákiai magyarok értékrendje. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2007. 183 p.
Móki meséi. Pozsony, Madách-Posonium, 2002. 64 p.
A saját útját járó gyermek? Három szociológiai tanulmány a szlovákiai magyarokról. Pozsony, Madách-Posonium, 1999. 112 p.
Vállalkozások és vállalkozók 1989 után. Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, 1999. 126 p.