Nagy Iván

etnológus, igazgató, Csallóközi Múzeum

születési dátum és hely: 1961. február 24.
lakcím: Dunajská Streda, Kukucínová 1213/3, Slovakia
mobil: 0907402110

tanulmányok:
1985-1989  Magyar Tannyelvű Gimnázium, Dunaszerdahely
1990-1991  Hronca György Matematikai Gimnázium, Pozsony
programozás szakirány
2003-2005  UKF Nyitra, Bölcsészettudományi Kar, etnológia szakirány

pálya:
1981 – 2007  Különféle munkahelyeken végzett tevékenység (Juhocukor DS, Haná Bank). Volt programozó, informatikus stb.
1999 –   Művészeti Alapiskola, Dunaszerdahely
Munkakkör: néptánctanár
A Dunaág és az Ágacska néptánccsoporttal való fellépések országos és nemzetközi versenyeken (Portugália, Törökország, Macedónia, Brazília stb.)
2001-2003 Pátria Rádió, etnologiai programok vezetése
Munkakör: műsorvezető
2007 –   Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely
Munkakör: igazgató

hobbi: tánc

publikációk / fő művek / megjelenések:
Nagy Iván: Erősíteni szíveket. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 9. Dunajská Streda, 1997.
Nagy Iván: A csallóközi dudáshagyomány. Kalligram, Bratislava 2002.
Nagy Iván: A dudáshagyománnyal kapcsolatos szöveges adatok Szomjas-Schiffert György csallóközi gyűjtésében. In A Makói Múzeum Füzetei: 110. Makó, 2008. 161- 167. old.
Nagy Ivan: Výstava „Pastierske hudobné nástroje v podunajskej nížine“ v Žitnoostrovnom múzeu v Dunajskej Sreede. In: MUSAEUM HUNGARICUM 4. 2012. 134-138
Nagy Ivan: Misia Žitnoostrovného múzea v rozvíjaní regionálnej identity. In: Identita Trnavského kraja. In: Kultúrna a regionálna  identita. Zborník z konferencie Kultúrna a regionálna identita. Trnava. 2012. s. 278-28.
Nagy Iván: A város legkorábbi története a kezdetektől a 10. századig. In: Nagy Attila-Nagy Iván-Novák Veronika-Simon Attila-Vajda Barnabás: Dunaszerdahely. 2012.
Nagy Iván: Otázky geografických názvov kmeňového druhu. In: SPRAVODAJ MÚZE MÚZEUNI HÍRADÓ XXIII. Roč/evf. 2005-2014. s. 57-85.
Nagy Iván: Etnológiai výskum u kazašského etnického zoskupenia menom Sivar aigar v roku 2010. In: SPRAVODAJ MÚZE MÚZEUNI HÍRADÓ XXIII. Roč/evf. 2005-2014. s. 85-91.
Nagy Ivan: Úloha Žitnoostrovného múzea v rozvíjaní regionálnej kultúry. In: Kultúra ako fenomén. Trnavského samosprávneho kraja. 29.04.2015. Zborník konferencie. s.149-159.
Nagy Iván: Kísérlet a 10. századi Kárpát-medence etnikai rekonstrukciójára. In: DENTUMOGER I. TANULMÁNYOK A KORAI MAGYAR TÖRTÉNELEMRŐL. Red.: Balázs Sudár. Budapest, MTA Kutatói Központ. 2017.
Nagy Iván: A Karcsa helynév eredete és lehetséges etimológiái. In: SPRAVODAJ MÚZE MÚZEUNI HÍRADÓ XXIV.. Roč/evf. 2015-2019. s. 123-153.
Nagy Iván: A Csallóközi Múzeum első múzeumpedagógiai terve. In: SPRAVODAJ MÚZE MÚZEUNI HÍRADÓ XXVI.. Roč/evf. 2021. s. 81-103