Papp Imre

költő

születés helye, ideje: Deáki, 1959. 05. 25.

az 1980-as évek második felétől Prágában él, verseskötetei szlovákiai magyar kiadóknál jelentek meg.

Eddigi kötetei a Versek, a Pipacsok és a Papírvessző. 

” Első kötete, a Versek 1995-ben jelent meg. Ezek addig irodalmi lapokban, az Irodalmi Szemlében, a Kalligramban láttak napvilágot. A Versek című kötete mintegy összefoglalta akkori költészeti termését. Az ifjú Luzsicza Lajos illusztrálta kötetbe harminc verset foglalt egybe Papp Imre, aki legközelebb 2002-ben jelentkezett a Pipacsokkal. Ez, a Lőrincz Zsuzsa grafikáinak köszönhetően vizuálisan különösen sejtelmes kötet huszonhat alkotást fogott egybe. 2008-ban ismét verskönyvvel lépett olvasói elé költőnk, ez a Papírvessző című gyűjteményes kötete; a benne olvasható ötvennyolc versből tíz frissebb alkotás, a többiek már ismertek a Versek és a Pipacsok jóvoltából. A félreértések elkerülése érdekében hadd jegyezzem meg: Papp Imre költő ez idő tájt is alkot, de megcsendesedve, mert korunk egyáltalán nem kedvez a múzsáknak, kiváltképpen az új utakat, az új téma- és formavilágot kereső költőknek. Napjainkban a nyelv kifejező és közlő szerepe lett a hangsúlyos, míg a befolyásoló, a felhívó jellegű, az érzelemmel telített nyelvtől sokan elzárkóznak. Talán mert ők csak a jelenidejűségben élnek? Papp Imre alkotásfilozófiájának a lényege: a keveset írás, azt is hosszan érlelés után önteni végső formába, rábízva a tudat és a lélek mélyrétegeiben megszületett művet az olvasó igényes érdeklődésére. “

H. Tóth István