Poór József

Poór József

író, publicista

születés helye, dátuma: Réte, 1950.09.04
lakcím: 92522, Veľké Úľany – Nagyfödémes, Komenského 538.

Poór József

író, publicista

születés helye, dátuma: Réte, 1950.09.04
lakcím: 92522, Veľké Úľany – Nagyfödémes, Komenského 538.

Iskoláinak színhelye: alapiskola, középiskola – Réte, Szenc.
Érettségije után nem jutott be tengerészeti szakintézetbe, tanulmányait a Nyitra Pedagógiai Főiskola szlovák részlegén folytatta, mert a magyar tagozatra nem került be. A 4. szemeszterben a budapesti Képzőművészeti Akadémiára való felvételizését a rendszer nem tette lehetővé, nyitrai tanulmányait nem folytatta, miután elutasították a magyar tagozatra való átlépési kérvényét.

1968-ban Huszár Lászlóval alapító tagja lett a progresszív, saját zenéjüket játszó Bolygó Hollandi beat együttesnek.

Többféle foglakozást végzett. Jövőjét meghatározóan befolyásolta a Novoplast – vitorlásokat is gyártó üzemben elnyert műszakvezetői beosztása.

1973-76-ban még visszatért a pedagógia területére. Nevelői állást vállalt az OUS pozsonyi szakintézetben, s egyúttal kötelezően látogatta a nagyszombati Pedagógiai fakultást, – nem volt feltétel a tanítói oklevel megszerzése, viszont a nyári kéthónapos szünetekben vízi utakra indulhatott – kajakkal, egyedül. Első alkalommal a Vízközből indulva a Zichy-, a Vármegye-patakokon a Fekete-vízre, tovább a Kis-Dunára és a Vágdunára, végezetül a Nagy-Dunán a Dunakanyarig. Tagja lett a pozsonyi Lokomotíva Bratislava, Dunajčík szakosztályának. A következő évben útja Pozsonytól vezetett a Nagydunán a bulgáriai Szilisztáig, most is egyedül. Később átlépett a galántai OSP vitorlás egyletébe – s kezdte építeni első vitorlását.

1988-ra megszerezte a legmagasabb csehszlovákiai sporthajózási képesítést. Ezt a későbbiekben kiegészítette lengyelországi kiképzéssel és vizsgákkal, ami lehetővé tette számára a tengeri vitorlázást is. A szlovák állam megalakulása után honosította minősítését. Édes és sós vizeken, de sohasem iparszerűen hajózott,

1985-től szabadúszó. Írásainak gyakori témája a tenger, az útra kelés, a szabadságvágy. Sorsa úgy alakult, hogy részese lehetett kisebb és rázósabb vízi utaknak, de mégsem vitorlázóvá, hanem inkább vándorlelkű emberré ért.

1985-ben konfliktusba keveredett az akkori egyetlen szlovákiai magyar szépirodalmi könyvkiadóval, mely nem fizetett két megjelent kötetéért csak a bírósági pereskedés kilátásba helyezése után. Akkor megfogadta, hogy megtalálja módját a könyvkiadás magánosítására.

1989-ben, a vezetésével megalapított helyi VPN elnökeként részt vállalt a kommunista rendszer megdöntésében, a magyar mozgalmak megalapításában, majd az első szabad választások előkészítésében.

Könyvkiadás terén szépirodalmi és szakirodalmi publikációk mellet több hajózással foglalkozó könyvet adott ki. Megjelentette két földkerülő vitorlázó könyvét is (Varsányi könyvét magyarul és szlovákul, Méder könyvét aznapra, hogy bevégezte fölkerülését), de többnyelvű kiadásokat is gondozott. Az 1990-es években Magyarországon az első szlovák regény kiadója: Bernuľa Michal: Elátkozott idők – magyarul, szlovákul.

A rendszerváltás után családi vállalkozás társ-ügyintézője. Egyik felújítója, gazdasági felelőse, később az alelnöke az 1886-ban, Poór László végrendelettel alapított, tanulmányi ösztöndíjakkal az ifjúságot támogató, Poór féle családi alapítványnak.

2017-ben elindította a II. Rákóczi Ferenc tiszteletére rendezett vízitúrát, a Vezérlő Fejedelem 300. évnek ezelőtti, tengerre való kényszerű kihajózásának emlékére. A Pozsony Apatin szakaszát többed magával, s az Apatin Vaskapu szakaszt egymaga tette meg, – rokonai, barátai, ismerősei segítségével megépített ZsuGa vitorlásával. A Covid járvány megjelentével az utat felfüggesztette. A víziút folytatását továbbra is tervezi, de a hetvenes életéveibe érkezve – a fiatalabb generáció megjelenésével – a kormányrudat kész bármikor átadni.

Főbb munkái:

Partközelben – novellák – Madách kiadó – Pozsony – 1985

Üzent érted a tenger – gyerekirodalom – 25 részben közölt mű – Kis Építő – 1987-88

Versfaragó Ollé kapitány – ifjúsági regény – VTV Stúdió – 1991

Kis Merész – képregény – Kis Építő/Tücsök – szöveg, illusztrálás -Madách Kiadó 1992/93

Kis Merész – magyar, szlovák, angol, francia, német nyelvű ifj. regény, a Kis Merész visszatért rövidített változata – VTV Stúdió – 1994

Ga, Ge, Gu és a leleményes számítógép – sci fi – VTV Stúdió – 2000

Etűdök és a Kesergő – elbeszélések, novellák, versek, grafika – Lilium Aurum – 2007

Ha az álom a legszebb valóság – 33 részes publicisztika – 2009 – Remény. A kicsik is
megérkeznek – 13 részes publicisztika – 2009 – Vasárnap

A Carina vitorlás Föld körüli útja – társszerző: Méder Áron – publicisztika. – VTV Stúdió – 2009

Szkipper – szépirodalom, publicisztika, vitorlázó kislexikon – VTV Stúdió – 2010

időKAPU – (pribéri Jankovich István áthallásai) – monográfia – VTV Stúdió – 2012

Szelek vállán, vizek hátán – publicisztika., grafika, dalszövegek – VTV Stúdió – 2017

Az ajándékom / Píramerio Emarioemer, az Örök Tavasztenger/- blog-panel, SZMCS, 2020 –

www.poorjozsef.wordpress.com

Antológiákban való szereplés

Vámbéry Antológia – (vers) – 2004
Megújulás – (vers) – MIR Kiadó – 2006
Szerelem – (elbeszélés) – MIR Kiadó -2007
Vámbéry Antológia – (vers) – 2008

Fordítói tevékenység
Guláš-Leščinský – Vitorlás hajók története – Madách – 1984

Eredmények, díjak

– Jeligés novella pályázat – 2. helyezés – AB ART – Pozsony – 2000
– Novellapályázat – publikációs díj – Égtájak – Budapest – 2001
– Nemzetközi sci-fi pályázat – elismerés – VMK – Debrecen – 2001
– Az Etűdök és a Kesergő c. novelláskötete az SZMIT évértékelő találkozóján Keserű József kritikai összegzésében elnyerte az év egyik legsikeresebb szépirodalmi műve c. elismerést -2007

Polgármesteri-díj – 2021

Méltatás: „Az Etűdök és a Kesergő könyv az én olvasatomban a magyar kortárs irodalmunk első száz kötete közt él! “- Száraz Pál – 2015

– Univerzális emberi teljesítmény – Cúth János jegyzete a Versfaragó Ollé kapitány kötetről. A vitorlázás kalandba foglalt kiskátéjáról írt méltatás azért is rendhagyó, mert a kötet szabad verseket tartalmaz, gyerekeknek. „Szülők és pedagógusok! Minden gyermek és tanuló rendelkezésére kéne állnia ennek a kötetnek…” Nő – 1992

– A Partközelben /1975/, első novelláskötetéről Tóth László egy Jubilánsokat köszöntő összejövetel szünetében, a jelenlevő kollégák társaságában említette meg, mi szerint ez állt naplójában az említett kötet címénél: Megjelent egy rossz kötet. Majd későbbi kiegészítés: Három olyan novellát tartalmaz, aminek a fényénél nem láttam meg a többit…
A Partközelben kötetet nyitó Odüsszeuszok c. írásban a szerző allegorikusan apjának nevezi William Willist, aki azon kívül, hogy tutajjal kétszer is átszelte a Csendes óceánt, írt egy ezer soros költeményt Jézusról…
A kötetről Felvidéken 1986-ban három elítélő kritikát közöltek…  Ugyan ebben az évben jelent meg Magyarországon egy következő értékelés, amelyet egyetlen felvidéki lap sem vett át, melynek az alábbi részlete mindenről beszél:

„ Az író értékvilágában azok az emberek állnak elöl, akik nem fogadják el a mai világ normáit, és érvényesebbnek tekintik képzeletüket a valóságnál…“

– Elismerés – a cserkészek mozgalmukban polgári nevük helyett választott nevet viselnek. Egy, a most már meglett férfi korában lévő szlovákiai magyar cserkészvezető választott neve, ifjonc korától: Versfaragó Ollé kapitány

időKAPU (Jankovich István áthallásai) – „… mindenkinek olvasnia kellene Jankovich István könyveit a lélek belseje felé irányuló utazásról, valamint vitorlázóként, tengeri bolyongásairól írt egyperceseit! … Köszönöm Jankovich Istvánnak és köszönöm Poór Józsefnek!” – Méder Áron, földkerülő szólóvitorlázó, – recenzió, VTV Stúdió, 2011

– „… A Vizek hátán, szelek vállán, avagy Mint a madarak egy hatalmas munka, mondhatni életmű…, nem könnyű olvasmány, de ha összeáll bennünk a kötet gondolatvilága, akkor vételre hangolódhatunk, s foghatjuk a távolságok és lelki mélységek üzenetét, és talán pár olvasó meghallva a szirének hangját, maga is elcsábul” – Méder István, vitorlásoktató, tengeri és óceáni vitorlázó – recenzió, VTV Stúdió, 2017

www.poorjozsef.wordpress.com

Jubilánsok köszöntése

Híradás

II. Rákóczi Ferenc emlékére szervezett tisztelgő vízi útról:

Könyvtárak állománybővítő tanácsadója – Poór József – Partközelben