Ravasz József /Doc. PhDr., PhD./

író, költő
születés helye, dátuma:  Apácaszakállas, 1949. 11. 23. 
lakcím: Dunaszerdahely
e-mail: tiktak@gmail.com

Ravasz József a dunaszerdahelyi járásban lévő Apácaszakállason született 1949. november 23-án. Felmenői cigány nemzetiségűek voltak, elődei híres zenészdinasztiák képviselői, akiknek leszármazottjai mai is híres zenészként vannak számontartva. Heten voltak testvérek. Apja egyszerű kétkezi munkás volt, aki 43 éves korában tragikus módon vesztette életét. Édesanyja napjait ezután a gyermekek nevelése és a mindennapi létfenntartás bebiztosítása töltötte ki.
    Alapiskolába Apácaszakállason és Ekecsen járt. A dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Gimnáziumban érettségizett. 1968-ban sorkatonaként 24 hónapot töltött a csehszlovák hadseregben, ahol elvégezte az altiszti iskolát és szakaszvezetői rangra emelték. Előtte azon töprengett, hogy “a Prágai forradalom” alatt elhagyja hazáját. Ennek oka elsősorban az volt, hogy cigány nemzetiségűként hivatalosan nem vállalhatta fel önmagát.
    A 80-as évek végéig a kommunista társadalomban nem találta a helyét. Sok mindennel foglalkozott. Volt gyári munkás, kocsikísérő, bányász, építkezési segédmunkás, zsoké, népművelő…
1989. november 17-e teljes egészében megváltoztatta az életét. A bársonyos forradalom a cigányok számára is új lehetőségeket kínált. Az úttörő munkából ő is kivette a részét. Az ország cigány lakta településein oroszlánrészt vállalt az egyes politikai és kulturális szervezetek alapításában:
●    1983 – 1989 – Romano Nyevipe munkatársa – Budapest
●    1985 – 1989 – Íródia (Fiatal ellenzéki írók körének tagja) – Újvár
●    1990 – Roma Demokratikus Unió Párt társalapítója – Pozsony
●    1991 – Romani Kultúra (kulturális szervezet társalapítója) – Pozsony
●    1991 – ROMA, háromnyelvű folyóirat társalapító szerkesztője – Pozsony
●    1991 – Roma Kultúra Tanszék – Nyitrai Pedagógiai Főiskola
●    1991 – Déli Hírlap (Csalóközi regionális hetilap alapító főszerkesztője) – Dunaszerdahely
●    1999 – A Roma harmadik szektor – Késmárk
●    2000 – Roma Parlament – Poprád
●    2001 – Mára Sándor Alapítvány lektora (képzési programok a hatóságok és a közvélemény számára)
●    2002 – Polgár (Városi közéleti hetilap alapító főszerkesztője) – Dunaszerdahely
●    2004 – Városi Hivatal Dunaszerdahely (szakmai tanácsadó és koordinátor – esélyegyenlőség, közösségi és oktatási programok)
●    2004 – A Szlovákiai Író- és Művészeti Társaság alapító elnöke – Dunaszerdahely
●    2004 – A Romológiai Kutató- és Módszertani Intézet alapító elnöke – Dunaszerdahely
●    2005 – A Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma, szakmai tanácsadó, szakértői bizottság tagja, a roma gyerekek iskolaügyi problémáinak megoldása) – Pozsony
●    2006 – A Roma Holokauszt Emlékmű létrehozója, nemzetközileg és állami szinten elismert évenkénti megemlékezések rendezője – Dunaszerdahely
●    2012 – 2018 – Strasbourgban az Európai Unió Parlamentjében a Romák Európai Fórumának Szlovákiai szakértője
●    2013 – A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskolájának docense
●    2004 – 2016 – Szlovákia Romaügyi Kormánybiztosi Hivatala tanácsadó testületének tagja
●    2017 – A Roma Holokauszt Kutató Intézet alapító elnöke – Dunaszerdahely
●    2019 – A Csallóközi Romák Néprajzi Múzeumának alapítója – Dunaszerdahely

Önálló kötetei:

●       1990 – Idegen kézműves, Madách, Pozsony (versek)

●       1992 – Szívházikó, Romani Kultúra, Pozsony (magyar-roma-szlovák nyelvű tanmesék)

●       2004 – Tény, Szlovákiai Romák Író- és Művészeti Társasága, Dunaszerdahely (magyar-roma-szlovák nyelvű versek)

●       2004 – Vágy, Szlovákiai Romák Író- és Művészeti Társasága, Dunaszerdahely (magyar-szlovák-roma nyelvű gyermekversek)

●       2005 – Cigányország, Szlovákiai Romák Író- és Művészeti Társasága – Dunaszerdahely (magyar-szlovák nyelvű tanmesék)

●       2005 – A csallóközi romák indentitástudata, Szlovákiai Romák Író- és Művészeti Társasága – Dunaszerdahely (magyar-szlovák nyelvű szakirodalom)

●       2006 – Dunaszerdahely prímások és zenészdinasztiák, Szlovákiai Romák Író- és Művészeti Társasága – Dunaszerdahely (ismeretterjesztő szakirodalom)

●       2007 – Mesegaléria, Szlovákiai Romák Író- és Művészeti Társasága – Dunaszerdahely (magyar-roma-szlovák nyelvű tanmesék)

●       2009 – A Jóisten lehajtott feje, Szlovákiai Romák Író- és Művészeti Társasága – Dunaszerdahely (magyar-szlovák nyelvű válogatott versek)

●       2009 – Romák az irodalomban, Szlovákiai Romák Író- és Művészeti Társasága – Dunaszerdahely (magyar-szlovák nyelvű szakirodalom)

●       2013 – Selamit bárkái, Szlovákiai Romák Író- és Művészeti Társasága (magyar-roma-szlovák nyelvű misztikus tanmesék)

●       2016 – Kasza alá érett, Szlovákiai Romák Író- és Művészeti Társasága – Dunaszerdahely (magyar-szlovák nyelvű versek)

●       2017 – Életjelek, Szlovákiai Romák Író- és Művészeti Társasága – Dunaszerdahely (versek)

●       2018 – Versnapló, Szlovákiai Romák Író- és Művészeti Társasága – Dunaszerdahely (magyar-szlovák nyelvű versek)

●       2019 – A csoda én magam vagyok, Szlovákiai Romák Író- és Művészeti Társasága (magyar-szlovák nyelvű életrajzi regény)

ANTALÓGIÁK:

●       1986 – Próbaút, Madách, Pozsony (versek)

●       1990 – Tűzpalota, Madách, Pozsony, (versek)

●       1993 – Paramisa, Romani Kultúra, Pozsony (szlovák-roma nyelvű mesék)

●       1995 – Rom som, Budapest (versek)

●       1996 – Madarak aranyhegedűn, Budapest (versek)

●       2015 – Antológia, Magyarországi Cigányok Írószövetsége – Budapest (versek)

Hivatását nézve főiskolai docens, romológus és szociális munkás. Diplomáját a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Szociáltudományi Karán szerezte, majd ugyanitt tett rigorózus vizsgát. A pozsonyi Szent Erzsébet Főiskolán doktori tanulmányait folytatva bölcsészdoktorrá avatták. 2012-ben habilitált és nyerte el a docensi címet. Napjainkban Dunaszerdahelyen és Szepsiben él és alkot, egyben a dunaszerdahelyi Romológiai Kutató és Módszertani Intézetet vezeti.

A 70 éves Ravasz József köszöntése

Jubilánsok köszöntése