Szeberényi Zoltán

főiskolai docens, irodalomtörténész
születés helye, dátuma: Komárom, 1930.08.11
lakcím: 84101 Bratislava 42, Kapitána Jána Rašu 6.
telefon: 0902399550

Betűjegyei:
-berényi, -nyi, sz.

Apja:
Szeberényi Ferenc

Anyja:
Tóth Júlia

Házastárs neve:
Zupkó Judit

Középfokú tanulmányai:
1953 érettségi, Komárom

Felsőfokú tanulmányai:
1957 pozsonyi Pedagógiai Főiskola, középiskolai tanár

Egyéb tanulmányai:
1972 Komenský Egyetem, fil. doktor, kandidátus

Akadémiai és tudományos fokozatok:
Dr.
1972 CSc.
1980 Doc.

Életpálya:
1957–1960 a galántai gimnázium tanára
1960-tól a nyitrai Pedagógiai Főiskola adjunktusa, majd docense
1968–1974 és 1980–1985 uo. a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője

Szakmai elismerések, kitüntetések:
1973 a Szlovák Irodalmi Alap (SLF) nívódíja
1989 Fábry Zoltán-díj
1998 Katedra-díj
2001 a Szenczi Molnár Albert Alapítvány díja
2000 A Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje
2001 Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
2001 a Magyar Művészetért Alapítvány díja
2005 Univerzita Konątantina Filozofa, Nitra – rektori elismerés a nyitrai Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék fennállásának 40. évfordulója alkalmából

Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban:
1968 Magyar Irodalomtörténeti Társaság
1977 Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság
1984 Szlovák Írók Szövetségének Magyar Tagozata (1990-től Csehszlovákiai Magyar Írók Társasága, 1992-től SzMÍT)
1990 Magyar Írószövetség

Egyéb:
A főiskolán 20. századi magyar irodalmat, valamint gyermek- és ifjúsági irodalmat adott elő. Főlként a két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalom kutatója.

Kötetei:
1. Gyermek- és ifjúsági irodalom. Ideigl. főisk. tankönyv. Csanda Sándorral. Pozsony 1962.
2. Bevezetés az irodalomtudományba. Főisk. tankönyv. Csanda Sándorral. Uo. 1963.
3. A régi magyar irod. irod. tört. főiskolásoknak. Csanda Sándorral. Uo., 1965.
4. Anyanyelvünk. A magyar nyelv tankönyve az alapisk. 8. oszt. számára. Többekkel. Uo. 1968.
5. Irodalom. Szöveggyűjtemény a középisk. 2. oszt. számára. Danis Tamásnéval. Uo. 1968.
6. Irodalomtörténet. 2. rész. Tankönyv a középisk. 2. oszt. számára. Danis Tamásnéval. Uo. 1968. (3. kiad. uo. 1977)
7. A vox humana poétája. Győry Dezső csehszlovákiai költészete. Uo. 1972.
8. Irodalom 2. Szöveggyűjtemény a gimn. és a középisk. 2–3. oszt. számára. Danis Tamásnéval. Uo. 1973.
9. Fejezetek a magyar nyelv tanításának módszertanából. Bartha Tiborral és Vörös Vincénével. Uo. 1973.
10. Gyermek- és ifjúsági irodalom. Főisk. tankönyv. Csanda Sándorral és Vörös Júliával. Uo. 1975.
11. Mű és érték. A csehszlovákiai magyar kritika 25 éve. Vál. és bev. írta. Uo. 1976.
12. Gyermek- és ifjúsági irodalom. Az irodalomtanítás alapja. Főisk. tankv. Uo. 1980.
13. Kiáltó szó. Győry Dezső válogatott versei. Vál. és tanulm. írta. Uo. 1983.
14. Szlovenszkói küldetés. Csehszlovákiai magyar esszéírók 1918–1938. Összeállította, az utószót és a jegyzeteket írta. Uo. 1984.
15. Visszhang és reflexió. Esszé- és kritikagyűjtemény. Uo. 1986.
16. Arcok és művek. Negyven arckép a szl. m. irod. Uo. 1988.
17. Hagyomány és megújulás 1. Gyűjt. Szerk. Uo. 1988.
18. Ua. 2. Uo. 1990.
19. Duba Gyula. 1997.
20. Magyar irodalom Szlovákiában (1945–1999), I–II., 2000, 2001.
21. Ozsvald Árpád. 2000.
22. Turczel Lajos. Monográfia. Dunaszerdahely 2003.

Írásai az Irodalmi Szemlében pl.: 1976:140. A „Híd” Szlovenszkói M. Irod. Társulat kiadói tevékenysége, 1976:625. A csszl. m. irodalomkritika 25 éve (1949–1974), 1984:552. M. gyermek- és ifj. irod. Csszl., 1987:502. Prózairod. a nyolcvanas években.