Tallósi Béla

író, költő, művészeti író

születés helye, dátuma: Martos, 1958. 12. 22.
lakhely: Pozsony

Magyar–szlovák szakon végzett Pozsonyban, azóta ugyanott újságíró az Új Szónál. Gyermekverskötete, elbeszéléskönyve jelent meg.

Gyermekversei központi eleme a játékosság és a szimultán ritmuskezelésbõl fakadó zeneiség. Jellemzõ poétikai eljárása az egyes szófordulatok, közmondások gyermeki interpretációinak megragadása. Elbeszéléseit a mágikus realizmust idézõ stílus, a fantasztikum és a realitás, a földi és a földön túli világ egymásra vetítése jellemzi. Tematikailag elsõsorban a falusi miliőhöz kötődő írásaiban emberi archetípusokat jelenít meg fokozott nyelvi műgonddal, a nyelv és viselkedéskultúra archaikus regisztereit is átjárva, a testiség kérdéseit sem kerülve meg. Jegyzet- és glosszaíróként is jelentős, az Új SZó-ban megjelenõ glosszáit is novellaszerű hangolás és fokozott nyelvi igényesség jellemzi.