Varga József

PhDr. Varga József, PhD.

         szakíró, nyugdíjas pedagógus

Születési hely, dátum: Köbölkút, 1947. szeptember 2.

          Névváltoztatás: Köbölkúti Varga József, Jozef Varga Gbelský

          Az apa neve: Varga József

          Az anya neve: Halbauer Anna

          A házastárs neve: Mgr. Szabó Mária, gyógyszerésznő

          A gyermek neve: Mgr. Beke Varga Laura

           Lakcím: 903 01 Senec, Šípkova 10

             e-mail: jozef.varg@gmail.com

             Műveltsége:

             Komenský Egyetem – magyar – szlovák szak

             PhDr. – Komenský Egyetem, Szlovák Tanszék

             PhD. – Komenský Egyetem, Szlovák Tanszék

             Működési helyei:

             Nagymegyer; Szenc – gimnáziumi tanár

             Járási Kulturális Központ Érsekújvár

             Iskolaügyi Minisztérium, Pozsony /nemzetiségi iskolaügy/

            Állami Pedagógiai Intézet /a magyar tannyelvű középiskolák szlovák tantárgyának     szakreferense/

             Konštantín Filozófus Egyetem Bölcsészkara, Kulturológiai Tanszék

            Tanulmányaim, cikkeim, novelláim, elbeszéléseim magyar és szlovák lapokban is megjelentek: Irodalmi Szemle, Új Szó, Hét, Nő, Vasárnap, Szabad Újság, Hitel, Slovenské pohľady.

            Önálló kötetek:

  1. Postmodernizmus a Dušan Mitana. Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava, 2003 2.Slovenská literatúra pre 4. ročník stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2003; 2006

  3. Úroveň vyučovania slovenského jazyka a literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Štátny pedagogický ústav, 2004

  4. Antológia slovenskej literatúry, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2004 /Ladislav Čánival/

  5. Prozaická tvorba Andreja Chudobu v kontexte slovenskej literatúry, SAUL, Bratislava, 2005

  6. Slovenská literatúra pre 3. ročník stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2008

   7. Školský lexikón svetových spisovateľov a literárnych pamiatok, Vydavateľstvo Príroda, Bratislava, 2011

  8. Vesszőfutás /novellák/. NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2000

  9. Türelemjáték /regény/, Sinex, Szenc, 2019  

  10. Lucifer földi mása /regény/, Sinex, Szenc 2021