Szempontok és adalékok a készülődés és a felkészülés éveihez – III/1.

“Grendel Lajosról két magyar nyelvű monográfia jelent meg eddig: Szirák Péteré még 1995-ben, Elek Tiboré pedig az író halálának évében, 2018 tava-szán. S bár mindketten áttekintik – Elek tömörebben, Szirák valamivel több vonatkozást érintve – az első írásaival még az 1960–1970-es évek fordulóján jelentkező Grendel pályájának, írói-szellemi fejlődésének első könyve, a Hűtlenek 1979-es megjelenéséig terjedő szakaszát és főbb jellemzőit, egyikük sem szán nagyobb teret e pályaszakasz elemzésének.”

Bővebben: