Tájékoztató

Irodalmi emlékhelyek és személyiségek Szlovákiában

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága kiemelt feladatának tekinti a (cseh)szlovákiai, felvidéki  magyar irodalom és irodalmárok megismertetését és népszerűsítését, valamint az irodalmi hagyományok ápolását, beépítését gondolkodásunkba, mindennapi identitásőrző és identitásalakító reflexeinkbe. E célból  Irodalmi emlékhelyek és személyiségek Szlovákiában http://szmit.hu/irodalmi-emlekhelyek-es-szemelyisegek-szlovakiaban/ – címen egy folyamatosan  frissíthető elektronikus irodalmi topográfiát hoztunk létre. A megfelelő hivatkozásrendszerekkel ellátott, könnyen és sokoldalúan kezelhető adatbázis a www.szmit.hu oldal menüpontjáról érhető el.  

Mivel munkánk célja az, hogy minél nagyobb mértékben számba vegyük a hagyományokat vagy hagyománnyá válható életutakat, életteljesítményeket, életeseményeket, ezért nemcsak a már klasszikussá vált, irodalomtörténetileg igazolt értékekre vagy az összmagyar irodalmi kánon(ok)ba beépült életművekre, írói teljesítményekre figyeltünk. Szócikkeink sorra veszik az egyes régiókat, illetve településeket, amelyek topográfiai-geográfiai meghatározása után következik az adott helységhez köthető személyek időrendi felsorolása, melyhez e legtöbb esetben illusztrációs anyag is kapcsolódik. Munkánk természetesen nemcsak azokat a szlovákiai településeket veszi figyelembe, ahol napjainkban is nagyobb számban s arányban található magyar népesség, hanem figyelmünk minden olyan szlovákiai településre kiterjedt, amelyekkel valamilyen múltbéli magyar irodalmi hagyomány, vonatkozás kapcsolatba hozható.

Egy lexikon írását sosem lehet befejezni, csak abbahagyni. Bővíteni és mélyíteni fogjuk a szócikkeket, ehhez viszont mindazok segítségét kérjük, akik a helyenkénti hiányosságokat orvosolni tudják.  Számolunk mindazok segítségével – kiemelten gondolunk a pedagógusainkra, kultúrában dolgozókra, könytárosainkra, a Csemadok tagságára – akik ellátogatnak oldalunkra, és olyasmit vesznek észre, ami a mi figyelmünket elkerülte volna, illetve akik olyan ismeret birtokában vannak, amellyel a mi ismereteink feltétlenül kiegészítendők. Munkánk nem hagyományos életrajzi vagy irodalmi lexikon, hanem olyan irodalmi topográfiát kívántunk vele adni, mely egy-egy település és egy-egy írói pálya, irodalmi mű kapcsolódási pontjaira hívhatja fel a figyelmet és jelzik azt is, hogy a magyar irodalmi hagyomány, illetve a művelődés hogyan hálózta be az egész országot.  Szócikkeink elsősorban azokra a mai Szlovákia területére eső települések köré épülnek, melyek egy-egy életút kiinduló vagy végpontját, illetőleg keresztezési pontjait jelentik, esetenként jelezve az adott életmű meghatározó vonulatát vagy elemeit is, illetve felvillantjuk a helyi és/vagy országos hagyományápolásnak azon velük kapcsolatos eseményeit, tényeit, amelyekről pillanatnyilag tudomásunk van. Az adatbázisban jelenleg 1266 felvidéki vonatkozású irodalmi személyiség, 417 helység, 126 emlékhely szerepel. Mindez 2823 kapcsolatot jelent személyiségek és helységek között, és összesen 1015 kép található a szócikkekben.

Bízunk abban, hogy az Irodalmi emlékhelyek és személyiségek Szlovákiában cím alatt az érdeklődők egy hiánypótló, izgalmas, könnyen használható áttekintést találnak, amely bár egyfelől régmúlt idők és történések nyomába szegődik, mivel azonban szálai napjainkig érnek, össze is köti a jelent a múlttal, és rejtett összefüggések kibogozására is módot ad, melyek nélkül történetlátásunk és önmagunkról, múltunkról, hagyományainkról való tudásunk is szegényesebb és homályosabb maradna.

Az új  szócikkekre tett javaslatokat, javításokat, kiegészítéseket, fotókat a következő e-mail címre várjuk:

Lovas Tibor: tibor@bebopmedia.eu