Talamon-díjjal jutalmazták Z. Németh István munkásságát

A Talamon Alfonz-díj a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának (SZMÍT) díja. A díjat a mindenkori SZMÍT-választmány ítéli oda kimagasló prózai tevékenységért. Eddig tizenöt szerzőjét tüntette ki a társaság Talamon-díjjal. 2021-ben Talamon Alfonz-díjban részesült a Csicsón élő pedagógus Z. Német István, aki a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának egyik kiemelkedő prózaírója. Az évek során több elismerésben részesült, 2013-ban elnyerte a Simkó Tibor-díjat, 2020-ban a Forbáth Imre-díjat. Számos önálló kötettel rendelkezik, továbbá jelentősek kritikái, recenziói. A lírájában és prózájában a humor, valamint a szójátékok játszanak nagy szerepet. A felvidéki Előretolt Helyőrség szerkesztője. Legutóbbi jelentős munkája egy antológia kötet szerkesztése volt, amelyben fiatal, szárnyukat bontogató tehetségek szövegeit gondozta. A SZMÍT által szervezett műhelymunkák rendszeres résztvevője, mentor tevékenységével nagyban hozzájárul az irodalommal foglalkozó fiatalok fejlődéséhez.

A díjazottnak szívből gratulálunk!