Tóth László kapta az idei Turczel Lajos-díjat

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Turczel Lajos-díjban részesítette Tóth László József Attila-díjas költőt, akadémikust, műfordítót, a kultúra terén végzett tudományos munkásságáért. A Turczel-díjat a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának mindenkori Választmánya ítéli oda. Megkaphatja minden szlovákiai magyar író, nem szépirodalmi (szépprózai, lírai) kiemelkedő műért és munkásságért.

Tóth László 1949. szeptember 26-án született Budapesten. Középfokú tanulmányait Komáromban végezte. 1969-1975 között a Csallóköz, 1975-1981 között az Irodalmi Szemle újságírója, szerkesztője volt. 1983-1985 között a komáromi Magyar Területi Színház dramaturgja. 1992-1993 között a Széphalom Könyvműhely kiadóvezetője, valamint a Világszövetség szerkesztője. 1997-2000, majd 2002–2004 között a Kalligram Könyvkiadó budapesti irodavezetője volt. 1990-ben Regio címmel kisebbségtudományi lapot, 1998-ban Ister néven könyvkiadót alapított. 2010-ben az Opus olvasószerkesztője, 2011-től a pozsonyi Irodalmi Szemle főszerkesztője 2013-ig. Irodalmi tevékenységét több rangos díjjal is jutalmazták. A Magyar Művészeti Akadémia tagja.

A díjazottnak szívből gratulálunk!