Verspályázat kiírás

A trianoni békediktátummal kettészakított város, Komárom Önkormányzata és az 1931. évi dicsőséges óceánrepülés gépének, a „Justice for Hungary” pilótájának nevét viselő egyesület, az Endresz Csoport Egyesület a Kárpát-medence magyarsága számára

„A magyar fájdalom és összetartozás versei – Trianon 100”

címmel verspályázatot hirdet nyílt és középiskolás kategóriában. A kiíró mindkét kategória 1-6. helyezettjét díjazza:

  1. 100.000 Ft
  2. 75.000 Ft
  3. 50.000 Ft
  4. 40.000 Ft
  5. 30.000 Ft
  6. 20.000 Ft

A beérkezett pályaművekből a zsűri által közlésre alkalmas versekből antológia készül, továbbá felkérünk neves magyar előadóművészeket, zenekarokat egy-egy általuk kiválasztott vers különdíjként történő megzenésítésére.

A pályamunkák beérkezésének határideje: 2020. március 15. (24.00 óra). Egy-egy pályázó maximum 3 „jeligés” verssel nevezhet. A verseket – jeligével, egyben a maximum 3 db-ot – az trianon100vers@gmail.come-mail címre, a  mellékelt nevezési lapot – jelige feltüntetésévelaz trianon100versadatlap@gmail.come-mail címre várjuk. –  Az antológia megjelenésére és az eredményhirdetésre 2020. május 29 – június 3. között kerül sor.    

Formai követelmények: maximális terjedelme 10 000 karakter, 2 cm margók, 1 sorköz, 12-es betűnagyság   

Nevezési lap letölthető:

www.endreszcsoport.hu

illetve az Endresz Csoport-Komárom facebook oldalról is

Komárom Város Önkormányzata                                                               Endresz Csoport Egyesület

Nevezési lap

Adatlap

„A magyar fájdalom és összetartozás versei – Trianon 100” – pályázathoz

Szerző neve:

Születési ideje:

Telefonszáma:

Lakóhelye:

Jelige (megegyező a versekkel beküldött jeligével):

3-5 mondat magamról:

Hozzájárulási nyilatkozat:

Kijelentem, hogy az általam beküldött irodalmi alkotások a saját szellemi termékeim. Műveim közléséért cserébe nem kérek tiszteletdíjat vagy egyéb ellenszolgáltatást. Kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a pályázati kiírást elolvastam, az abban foglaltakkal egyetértek. Hozzájárulok, ha a pályázatra benyújtott versemet a zsűri közlésre alkalmasnak találja, akkor megjelenjen a szervezők által megjelentetésre kerülő antológiában.

Hozzájárulok versem megzenésítéséhez, ha azt az arra felkért előadók, együttesek kiválasztják. Hozzájárulok, hogy kizárólag a pályázattal összefüggésben a szervezők kezeljék az adataimat.

Dátum:

                                                                                                              Aláírás