Z. Németh István az MMA Irodalmi Tagozatának ösztöndíjasa

Z. Németh az MMA Irodalmi Tagozatának egyéves ösztöndiját kapta meg Tóth László József Attila-díjas író, költő, az MMA tagja javaslatára Györffy Ákossal, Halmai Tamással és Zsille Gáborral együtt.

Z. Németh István (1969) a mai szlovákiai – s általában a – magyar költészet középnemzedékének legizmosabb tehetségei, már eddig is jelentős munkásságot felmutatni tudó, sokoldalú alkotói közé tartozik. Kötettel először huszonhárom évesen, 1992-ben jelentkezett, sőt mindjárt kettővel (egy verses- és egy gyermekverskötettel). Az azóta eltelt három évtized alatt harminc kötete (verses-, novellás- és gyermekkönyvein, valamint regényein kívül írt mese-, illetve rádiójátékokat, irodalmi és sci-fi-paródiákat, humoreszkeket, képregény-forgatókönyveket, de – akárcsak annak idején Tarján Tamás – az irodalmi tematikájú keresztrejtvény-készítésben is  jeleskedik. Több irodalmi pályázat nyertese, egyaránt díjazva lírai, prózaírói és gyermekirodalmi tevékenységét (Forbáth Imre-, Talamon Alfonz- és Simkó Tibor-díj). Gazdag, árnyalatos nyelven, nagy nyelvi fantáziával és erővel írt, a nyelvünk adta lehetőségeket végsőkig kiaknázó művei minden esetben olyan szilárd, átgondolt konstrukciók és kompozíciók, melyek világunk legbonyolultabb kérdéseinek a boncolgatására alkalmasak. Módfelett olvasmányos novelláinak rokonszenves, rendszerint kisember figuráit vagy éppen kedves gyermekalakjait az ember sokáig őrzi emlékezetében; gyermekversei verséneklő együttesek és szavalóversenyek kedvenc darabjai. (Tóth László)