Fellinger Károly: Barangoló

Versikék a Komáromi, Érsekújvári, Lévai és Nyitrai járások magyar lakossággal is rendelkező falvairól. Összesen 140 vers.

Szerkesztette Z. Németh István, rajzolta Balázsy Géza, kiadta 1000 példányban a dunaszerdahelyi Lilium Aurum könyvkiadó.