Alabán Ferenc

irodalomtörténész, irodalomkritikus, egyetemi professzor

születés dátuma: 1951.02.25
lakcím: 949 11 Nitra 11 , Jurkovičová 29.
mobiltelefon: 00421908056802
e-mail: falaban2016@gmail.com

Apja:
Alabán János ( † )

Anyja:
Fodor Erzsébet ( † )

Volt házastársa neve: PaedDr. Pozsonyi Mária, PhD. ( † )
Gyermekei:Krisztina, 1977; Péter, 1980

Középfokú tanulmányai:
Füleki Gimnázium, 1966–1969

Felsőfokú tanulmányai:
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1969–1974, magyar nyelv és irodalom – szlovák nyelv és irodalom

Akadémiai és tudományos fokozatok: PhDr., 1979; CSc., 1984; Doc., 1987; hab. doc., 1994; Prof. 2006

Szakmai elismerések, kitüntetések:
1984 Írószövetség prémium díja
2002 Bél Mátyás Tudós Tanári Díj
2006 A Bél Mátyás Egyetem Ezüst Emlékplakettje
2010 A Konstantin Filozófus Egyetem Emlékplakettje

Életpálya:
Nyitrai Pedagógiai Kar (később Konstantín Filozófus Egyetem):
1990–1993 tanszékvezető
1992–1993 Akadémiai Szenátus elnöke
1993–1996 dékánhelyettes

Besztercebányai Bél Mátyás Tudományegyetem:
1998-tól a Hungarisztika Tanszék alapítója és vezetője
2002–2004 dékánhelyettes
2004 – 2006 dékán (Filológiai Kar)

Komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kar

Magyar nyelv és Irodalom Tanszék 2015 – egyetemi professzor

Tagság szervezetekben, társaságokban:
1984-től: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony
1988-tól: Magyar Nyelv és Irodalom Nemzetközi Társasága, Budapest
1988-tól: Magyar Professzorok Világtanácsa
1989-től: Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaság, Kaposvár
2000-től: MTA Köztestülete, Budapest

Hobbi:
autóvezetés, háziállatok (kutya), olvasás, zene

A szerző megjelent önálló művei
Monográfiák és tanulmánygyűjtemények

 1. Folytatás és változás, Madách Kiadó, Bratislava, 1984, 148 o.
 2. Irodalomközelben, Pedagogická fakulta, Nitra, 1992, 267 o.
 3. Két költő nyomában, Pedagogická fakulta, Nitra, 1995, 201 o.
 4. Az irodalom lehetőségei, Tanulmányok és kritikák, Lilium Aurum, Dunajská Streda, 1996, 218 o.
 5. Az irodalomértés horizontjai, Filologická fakulta UMB, Banská Bystrica, 2000, 160 o.
 6. Interpretáció és integráció, Madách-Posonium, Bratislava, 2002, 270 o.
 7. Az irodalom kontextusai, Filologická fakulta, UMB, Banská Bystrica, 2002, 193 o.
 8. Irodalmi érték és sajátosság . Értelmezések és reflexiók. UMB, Banská Bystrica, 2003
 9. Kontexty identity a literárnej hodnoty, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2009, 139 o.
 10. Az emancipált kontextus , Nap Kiadó, Dunajská Streda, 2010, 166 o.
 11. Hungarológia és önismeret, Nap Kiadó, Dunajská Streda, 2012, 204 o.
 12. Fordítás és nyelvi kultúra – Preklad a jazyková kultúra, Filozofická fakulta, UMB, Belianum, Banská Bystrica, 2014, 178 o.
 13. A kulturális identitás metamorfózisai, Selye János Egyetem, Komárom, 2016, 123 o.
 14. Az irodalomértés táguló területei. Elméleti értekezés az irodalomértés horizontjairól, GlobeEDIT, Omniscriptum, Saarbrücken , Deutchland, 2017, 114 o.
 15. A valóság irodalmi motívumai (Tanulmányok a szlovákiai magyar irodalomról I.), Selye János Egyetem, Komárom, 2017, 225 o.

16. Önismeret és világlátás ( Tanulmányok a szlovákiai magyar irodalomró II.), Selye János Egyetem, Komárom, 2018, 248 o.

17.Irodalomértés és hungarológia (Monotematikus tanulmányok két tételben),

Selye János Egyetem, Komárom, 2019, 225 o.

Főiskolai jegyzetek és egyetemi tankönyvek
• Magyar nyelv I. (társszerző), Nitra, 1991, 256 o.
• Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból (a kezdetektől a barokkig), Nitra, 1992, 414 o.
• Szöveggyűjtemény a magyar barokk irodalmából, Nitra, 1994, 365 o.

• Bevezetés a nyelvi ismeretekbe (társszerző), Nitra, 1995, 107 o.
• Kommunikáció – nyelv – grammatika (társszerző), Nitra, 1995, 208 o.
• Antológia a középkor magyar irodalmából a magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók részére, Nitra,1997
• Bevezetés a magyar nyelv hangtanába, Banská Bystrica, 1998, 65 o.