Cselényi László

író, költő

születés dátuma: 1938.03.15
lakcím: 821 05 Bratislava 2 , Včelárska 9.
telefon: 00421243336815

Név (ha más alakban is használja):
Cs., -cs-, (cs), (Cs), cs.l., Cs.L., (cselényi), (Cselényi), -csi-, (csi), csl, -csl-, il, -il-, nyi, -nyi.

Születési helye, időpontja:
Gömörpanyit, 1938. 03. 15.

Apja:
Cselényi István

Anyja:
Benko Mária

Házastárs neve:
Dobos Magdolna

Középfokú tanulmányai:
a tornaljai középiskolában érettségizett 1956-ban

Felsőfokú tanulmányai:
a Komenský Egyetem, BTK, magyar–szlovák szak, 1956–1960.

Szakmai elismerések, kitüntetések:
1987 műfordítói Madách Imre-díj
1989 Mikes Klemen-díj (Hollandia)
2000  Kassák-díj
2003  József Attila-díj
2005  A Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje
2005  Gömörpanyit, majd Tornalja díszpolgára

Életpálya:
1960–1962 a Hét, 1962–1965 az Új Ifjúság riportere
1965–1966, 1968–1970 a párizsi Institut des Professeurs de francais a l Étranger tanfolyamán vett részt
1967–1978 a Madách Kiadó szerk., kvterjesztő
1978–1991 szabadfoglalkozású
1991 a Nyitrai Pedagógiai Főiskola oktatója
 nyugdíjas

Önálló kötetei:
1. Keselylábú csikókorom. Versek. Pozsony, 1961
2. Erők. Versek. Uo., 1965
3. A kegyetlen Luenga. Írta J. Zýka. Elb. Ford. Uo., 1972
4. Krétakor avagy lehetőségek egy elképzelt szöveghez. Versek, lírai szövegek. Uo., 1978
5. Jelen és tört. avagy lehetőségek egy elképzelt szöveghez. Esszék, riportok, vallomások. Uo., 1981
6. Az erdőőr felesége. Írta P. Országh Hviezdoslav. Ford. Tőzsér Árpáddal. Uo., 1983
7. Téridő szonáta avagy lehetőségek egy elképzelt szöveghez. Versek. Uo., 1984
8. A pitypang mítosza. Műford. Uo., 1986
9. Sonáta časopriestoru. Téridő szonáta. Vál. versek szl. Uo., 1987
10. Kiegészítések Hérakleitoszhoz. Versek, montázsok. Uo., 1988
11. A megíratlan költemény. Versek, szövegek. Uo., 1990
12. Acetilén ágyak. Versek, montázsok. Uo., 1991
13. Elvetélt szivárvány. Versek. Uo., 1994
14. Az eggyé vált sok/k. Versek, esszék. Uo., 1995
15. Aleatória. Madách-Posonium, Pozsony 1998.
16. A nélkülözhetetlen 100 könyv. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 1998.
17. A sámánénektől a posztmodern show-ig. Uo. 2000.
18. A riporttól a mítoszig. Madách-Posonium, 2001.
19. Sokágú síp. Lilium Aurum, 2002.
20. Ezredforduló. Madách-Posonium, 2002.
21. Kőország. Uo. 2003.
22. Kiegészítések Hérakleitoszhoz – Mítosz,olvasónapló,montázs  Uo. 2004.
23.Danubiana – vers, montázs, publicisztika Uo. 2005.
24. Negyedvirágzás avagy van-e /volt-e, lesz –e/ hát cseh/szlovákiai felvidéki magyar irodalom? Lilium Aurum, 2005.
25. A fű történelme. Műfordítások. Madách Posoniuim, 2006.
26. Égtájakat keresve. Olvasónapló. Lilium Aurum, 2006.
27. Kimeríthetetlen tenger. Lilium Aurum, 2008.

Műfordításkötetek:
1. Vojtech Mihálik: Válogatott versek. Többekkel. Madách, Pozsony 1972.
2. J. Zýka: A kegyetlen Luenga. Elb. Ford. Uo. 1972.
3. Vladimír Holan: Éjszaka Hamlettel. Többekkel. Uo. 1983.
4. P. Országh Hviezdoslav: Az erdőőr felesége. Tőzsér Árpáddal. Uo. 1983.
5. A pitypang mítosza. Műford. Uo. 1986.

Szerkesztései:
Madách Naptár 1977, 1978, 1979. (Pozsony, 1976/77/78) stb.

Fontosabb róla szóló kritikák:
Escorial avagy a Cs-tartomány ,Madách Posonium, Lilium Aurum,2002
Bohár András: A megírhatatlan költemény.Hermeneutikai kísérletek Cselényi László költészetéről. Budapest, Ráció-Magyar Műhely 2005.