Hizsnyai Zoltán

költő, esszéíró, szerkesztő

születés helye, dátuma: Rimaszombat, 1959.02.13
lakcím: 94366 Chľaba 1 623.
mobiltelefon: 00421/(0)911717977

Apja:
Hizsnyai László

Anyja:
Ríz Klára

Házastárs neve:
Tóth Ildikó

Középfokú tanulmányai:
1974–1978 Kassai Gépészeti Szakközépiskola

Életpálya:
1978-1983 színész a kassai Thália Színházban, közben sorkatona
1983 munkás a diószegi cukorgyárban
1984–1985 gépész a kassai Kelet-szlovákiai Vasmű kokszolójában
1985 feb.–márc. a pozsonyi Egyetemi Könyvtár gépésze
1985 fényképész a domicai cseppkőbarlangnál
1985–1986 éjjeliőr Gombaszögön
1986–1989 a pozsonyi Egyetemi Könyvtár gépésze
1989–1990 éjjeliőr Pozsonyban
1990 az Irodalmi Szemle szerkesztője
1992–1994 a Kalligram folyóir. szerkesztője
1994–2003 dec. uo. főszerkesztő
2004–2005 dec. az Új Szó kulturális rovatának vezetője
2006 májusától 2007 szeptemberéig az SzMÍT titkára
Jelenleg a Dunakanyar szlovákiai szakaszán fekvő Kovácspatak üdülőközpontban él, ahol a kortárs képzőművészeti kiállításoknak is helyet adó GALÉRIA VENDÉGHÁZAT üzemelteti.2016-tól az Opus irodalmi folyóirat főszerkesztője

Szakmai elismerések, kitüntetések:
1986 a magyarországi VIT-pályázat díjazottja
1988 Kilencek Díja
1990 a Szlovák Irodalmi Alap nívódíjasa
1995 Madách Imre-díj
1996 Szabad Sajtó Díj (a Kalligram folyóirat szerkesztéséért)
1997 Sziveri János-díj
2000 Lilla-díj
2002 József Attila-díj

Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban:
1983–1986 Iródia-csoport, tag
1987–1989 Fiatal Írók Köre, tag, egy időben titkár
1994–1996, 2000–2001 között, valamint 2006 májusától 2008 októberéig a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának titkára

Önálló kötetei:
1. Rondó. Versek. Madách, Pozsony 1987.
2. Tolatás. Versek. Uo. 1989.
3. A stigma krátere. Versek. Kalligram‚ Pozsony 1994.
4. Műfajtalankodás. Vízilovak és egyéb szellemi ingóságok. Esszék‚ pamfletek. AB-ART, Pozsony 1996.
5. Bárka és ladik. Versek. Kalligram, 2001.
6. Mintakéve. Szonettkoszorú az 50 éves Parti Nagy Lajos mesterszonettjére. Uo. 2004.
7. Hizsnyai Zoltán legszebb versei. AB-ART, Pozsony 2006.8. Fordítva múlik – előre farol, Lilium Aurum, 20099. Ének, Kalligram, 2010.
Irodalmi feldolgozás és előtanulmány:
Varjú Katalin: Pénteken délig nyitva van az ég. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2003.

Antológiák:
1. Próbaút. Vers- és prózaantológia. Madách, Pozsony 1986.
2. ÚjLenyomat. Versantológia. Budapest 1988.
3. Tűzpalota. Csehszlovákiai magyar költők szerelmes versei. Madách, Pozsony 1990.
4. Szélén az országútnak. Csehszlovákiai magyar líra, 1918–1988. Széphalom Könyvműhely, Budapest 1990
5. Legyél helyettem én. Tsúszó Sándor Emlékkönyv. Lilium Aurum, Dunajská Streda, 1992 6. Erdélyi–Nobel: Induljunk tehát: otthonról haza. Tárogató Kiadó, Budapest, 1996, 215–230.
7. Iródia 1983–1993. Vers-, próza-, tanulmány- és esszéantológia. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 1994.
8. Cs. Liszka Györgyi: Ezüstszálon, Nap Kiadó, Dunajská Streda, 2003, 27–51.
9. Förtelmes kaszálógép. Szlovákiai magyar költők versei 1918–2003. Madách-Posonium, 2003.
10. Magángaléria. Lilium Aurum, Dunajská Streda, 2004
11. Zsé arca. Szlovákiai magyar szép versek 2004. Lilium Aurum-SZMÍT, Dunajská Streda, 2004
12. A bámész civil. Szlovákiai magyar szép versek 2005. Lilium Aurum-SZMÍT, Dunajská Streda, 2005
13. Vámbéry Antológia 2005. Lilium Aurum, Dunajská Streda, 2005
14. Podium. Thema: Ungarn, Doppelheft 135/136, Mai, Wien, 53–57., 2005
15. Szlovákiai magyar szép versek 2006. Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2006.
16.

Kötetben megjelent fordítások:
Szlovákia síközpontjai. Ústav turizmu, Bratislava, 1996.
Michalovič‚ Peter: Pillantás a túlpartra. In: Az idióma keresése. Kalligram‚ Bratislava, 1997‚ 137–139.
Lipták‚ Ľubomír: Száz évnél hosszabb évszázad. Kalligram‚ Bratislava, 2000‚ 317. l.
Mednyánszky. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2003.

A Kalligram folyóiratban megjelent fordítások (válogatás):
Ferenčuhová, Bohumila: Megbékél Szlovákia a maga nacionalizmusával? Kalligram, 2000/1–2. 18–36.
Cseres, Jozef: A szlovák posztavantgárd mítosza és valósága. Kalligram, 1996/3. 62–69.
Cseres, Jozef: Stano Filko dimenzióutazásai avagy a lefordítható lefordíthatatlanságáról. Kalligram, 1997/7–8. 62–69.
Cseres, Jozef: Agóra egy dunai szigeten – oszlopsor nélkül. Kalligram, 1997/4. 66–68.
Cseres, Jozef: Ha 2+2=5. Kalligram, 1996/9. 28–31.
Cseres, Jozef: Stano Černý Bestiáriumai. Kalligram, 1995/12. 90–91.
Cseres, Jozef: Tihanyi József ontologikus rajzai. Kalligram, 1996/6. 66.
Cseres, Jozef: Egyensúlyozás a lehetséges világok határain. Kalligram, 1997/3. 10–14.
Uličerný, Peter: Az ember, aki néha írogat. Kalligram, 1996/3. 72–76.
Petříček, Miroslav: A középkori katedrális. A filozófia történetének leghíresebb képei. Kalligram, 1997/9. 94–96.
Petříček, Miroslav: Arisztotelész korsója. A filozófia történetének leghíresebb képei. Kalligram, 1997/6. 98–100.
Petříček, Miroslav: Hérakleitosz villáma. A filozófia történetének leghíresebb képei. Kalligram, 1997/3. 102–104.
Petříček, Miroslav: Platón barlangja. A filozófia történetének leghíresebb képei. Kalligram, 1997/4. 94–96.
Petříček, Miroslav: Napnál fényesebb éjjel. A filozófia történetének leghíresebb képei. Kalligram, 1997/7–8. 150–152.
Petříček, Miroslav: Zénón apóriái. A filozófia történetének leghíresebb képei. Kalligram, 1997/5. 90–92.
Feldek, Ľubomír: Hyde Park-i szónokok; Kelepcében. Kalligram, 1995/2, 25–28.
Feldek, Ľubomír: Kijevi emlék. Kalligram, 1994/5, 72–74.
Chmel, Karol: Tényleges állapot; Tényleges állapot II.; Semper; Amnesti International; Nyereség. Kalligram, 1999/5, 29–30.
Mojík, Ivan: Megtérés a távolba, megtérés a mélybe; Éji dal szépiákkal; Hallok és hallgatok. Kalligram, 1995/2, 42–43.
Lahola, Leopold: Dávid Krakower temetése. Kalligram, 1996/6, 85–94.
Lipták, Ľubomír: Helycserék a piedesztálokon. 1999/5, 126–152
Lipták, Ľubomír: A szlovák stratégiai elit. 1999/5, 126–152.
Zemko, Milan: A találkozók ideje – az összeütközések ideje. Kalligram, 1997/3, 98–100.
Čarnogurský, Ján: Peter Zajac, avagy szeretetteljes elvárások Szlovákiától. Kalligram, 1997/3, 95–97.
Michalovič, Peter: Akarja látni arany Budapestet? Kalligram, 2000/4, 212–213.
Michalovič, Peter: Meghívás Közép-Európába. Kalligram, 1995/4.
Michalovič, Peter: Pillantás a túlpartra. Kalligram, 1995/10.
Breier, Pavol: Emlékezés egy harcos filozófusra. Kalligram, 1996/10, 59–60.
Marenčin, Albert: Élet rózsaszínben és feketében. Kalligram, 1996/10, 43–45.
Münzová, Alma: Néhány emlékfoszlány… Kalligram, 1996/10, 46–48.
Šimečka, Martin: Temetésen. Kalligram, 1996/10, 61–62.
Ballek, Ladislav: Holocaust – az örökség kérdése. Kalligram, 1997/3, 93–95.
Bžoch, Adam: Néhány megjegyzés Závada Pál Jadviga párnája című könyvéhez. Kalligram, 2000/7–8, 150–151.
Bondy, Egon: Duro. Kalligram, 1996/10, 51–53.
Restany, Pierre: Az információ tervezőművésze. Kalligram, 1997/7–8, 69–71.
Špitzer, Juraj: Nem akartam zsidó lenni. Kalligram, 2000/1–2, 45–60.

És számos más fordítás szlovák és cseh nyelvből hazai (Iródia Füzetek, Irodalmi Szemle, Kalligram) és magyarországi (Nagyvilág, Jelenkor, Magyar Napló stb.) lapokban.

Hizsnyai Zoltán: Minden ugyanott, Nap Kiadó, 2019

Személyesség és interszubjektivitás