Hodossy Gyula

költő, irodalomszervező

születés helye, dátuma: Dunaszerdahely, 1960.05.03
lakcím: 929 01 Blazov-Kutníky 73.
telefon: 004218(0)911239480

Apja:
Hodossy Lajos

Anyja:
Radványi Anna

Gyermekei:

 1. Zoltán, 1984; 2. András, 1986; 3. Noé, 2006.

Középfokú tanulmányai:
Magyar Tannyelvű Ginázium, Pozsony

Életpálya:
Postás, portás Dunaszerdahelyen, fűtő, művel. ház vez., betegápoló Somorján, majd Dunaszerdahelyen.
1989 az Iródia Füzetek főszerkesztője
1990 a Csallóköz kult. rovatának szerk.
1990 a Cserkész havilap főszerk.
1992 a Lilium Aurum Kvkiadó kft., alapítója, igazg.
1994 a Katedra alapító főszerk.
1995 uo. felelős kiadója
1996 a Katedra Alapítvány ig.
1998 irodalmi estek szervezése a Vámbéry Irodalmi Kávéházban

Tagság szervezetekben, társaságokban:
1983–1987 az Iródia fiatal költők és írók mozgalmának vezetése
1989 Az FMK alapító tagja
1988–1990 a Fiatal Írók Köre titkára
1990–1995 Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség alapító elnöke
1992 a Lilium Aurum Könyvkiadó kft., alapító igazgatója
1995 A Katedra Alapítvány alapító igazgatója
2000–2005 Vámbéry Polgári Társulás alapító elnöke, 2005-től igazgató
1989 a Dunaszerdahelyi Református Gyülekezet gondnoka
1989 Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tagja
1998–1999 uo. ügyvezető elnök, 2003-tól elnök, 2001–2003 választmányi tag
1990 A Magyar Írók Szövetségének tagja
1997 Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum alapító tagja
2003 – a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke

A Magyar Írószövetség Választmányának tagja (2019. 11. 30-től)

Elismerések, kitüntetések:

1986 a bpi VIT pályázat 1. díja, költészet kategória
1987 a Palócföld folyóirat Madách-díjasa
1992 a kárpátaljai Hatodik Síp c. folyóirat pályázatának 1. díja költ. kat.
2001 Nyitott Európáért Díj
2004 Partium Díj
2010 Tokaji Írótábor Hordó-díja
2013 Emlékérem – Nagyszombat megye elnökétől
2018 Polgármesteri Díj, Dunaszerdahely
2020 Magyar Arany Érdemkereszt
2021 Szlovákiai Magyar Civil Becsületrend-díj
2022 József Attila-díj

Önálló kötetei:

 1. Hivatalos versek. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 1993.
 2. A szerető önfegyelem. Versek és prózai írások. Uo. 2002.
 3. Fátyla jókedvemnek. A Nagyváradi Ady Társaság Könyvkiadója 2004.
 4. Ötven év – ötven vers. AB-ART, 2010.
 5. Szövi a lélek vásznát. Lilium Aurum, 2010.
 6. Ma elkezdődik bennünk a szeretet. AB-ART, 2014
 7. Milujúca sebadisciplína, VPT, PIM, 2019 – Jitka Rožňová ford.
 8. Minden addig. Vámbéry Polgári Társulás, 2020
 9. Minden addig, hatvanig. Vámbéry Polgári Társulás, 2021
 10. Veletek egyedül. Vámbéry Polgári Társulás, 2022

Antológiák:

 1. ÚjLenyomat. Versantológia. Budapest 1985.
 2. Próbaút. Vers- és prózaantológia. Madách, Pozsony 1986.
 3. Tűzpalota. Csehszlovákiai magyar költők szerelmes versei. Uo. 1990.
 4. Vámbéry Antológia 1999. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 1999.
 5. Vámbéry Antológia 2000. Uo. 2000.
 6. Vámbéry Antológia 2001. Uo. 2001.
 7. Vámbéry Antológia 2003. Uo. 2003.
 8. Vámbéry Antológia 2003. Uo. 2004.
 9. Vámbéry Antológia 2003. Uo. 2005.
 10. 1111 Csallóköz–Partium. Szépirodalmi antológia. Uo. 2003.
 11. Szlovákiai magyar szép versek 2006.
 12. Szlovákiai magyar szép irodalom 2008.
 13. Báseň je tajomstvo – szlov. magy. költők antológiája szlovák nyelven
 14. Szlovákiai magyar szép irodalom 2020.
 15. Világ, ideálmodva 2021. I. Nemzetközi Költészeti Fesztivál ant. AB-ART

Beszélgetés kötet:
Csanda Gábor: Keresetlen szavak  (beszlélgetések Hodossy Gyulával) Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2010.

Szerkesztett könyvek:
1. Tsúszó Sándor: Legyél helyettem én. Emlékkönyv. Szerk. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 1992.
2. A magyar cserkészet forrásainál. Szerk. Uo. 1994.
3. Jó szóval oktasd, játszani is engedd. Szerk. Uo. 1995.
4. Én ámulok, hogy elmulok. Szerk. Uo. 2005.
stb.

A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) 2020-ban indította el a nemrég elhunyt Térey Jánosról elnevezett ösztöndíját. Ezt a „35 és 65 év közötti, magyar nyelven alkotó szerzők kapják abból a célból, hogy nyugodtabb alkotói körülményeket biztosítson számukra a Múzeum”, ami „a legkiválóbb kortárs szerzők tevékenységét alkotói pályájuk minden szakaszában támogatni” szeretné.
A szakmai kuratórium többfordulós, titkos szavazással választotta ki az írókat a legfeljebb 5 éves alkotói ösztöndíjra, amit a PIM biztosít a Digitális Irodalmi Akadémia Alkotói Életpálya Programjában. 45 alkotó kapott ösztöndíjat, többek között Hodossy Gyula is

Élőfolyóirat

Együttműködési megállapodás