Hogya György

író

születés  dátuma: 1956. augusztus 16.
lakhely: Királyhelmec, Fő utca 186.
telefonszám: 0905 781 851
e-mail: hogyagyorgy956@gmail.com

Tanulmányok

Magyar Tannyelvű Középfokú Ipariskola – Kassa 1971-75

PJŠ Egyetem – Eperjes  1989-90

Szakmai tapasztalatok

2019-től nyugdíjas

2012-2019 — Városi Hivatal Királyhelmec (Művelődési központ, Marketing osztály)

2011 — Lumen — rehabilitációs munkás

2009-2010 — vállalkozó

2006-2009 — MBE kft. — MEO, igazgató

2000-2005 — Városi Művelődési Központ Királyhelmec — vezető

1996-1998 — Zemplén TV nemzetiségi magazin, Megbékélés PM, RTVS nemzetiségi magazin

1987-1996 — Csemadok Területi Választmány

1978-1987 —Nový Domov — referens

Irodalmi tevékenység

Az Iródia mozgalom tagja, füzeteinek egyik szerkesztője (1983-87)

A „Helmeci Mécses“ lap szerkesztője (1990-94)

A „Keleti Újság“ főszerkesztője, kiadója (2000-2004)

A „Helmeci Hírek“ szerkesztője, kiadója (2005)

2020 Talamon Alfonz-díj

Tagság:

a Szlovákiai Írók Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, a Szlovákiai PEN klub


Önálló kötetek:

Metszéspont(1989), Rejtőzködő(1998), Istent látni (2006), Tévelygéseim (2011), Daszvant árnya (2019)

Antológiák:

Próbaút (1986),
A szabadság szomorúsága (Madách 1990),
Tudósítás egy ország elvesztéséről — Csehszlovákiai magyar elbeszélők 1919-1989 (Bp. 1992)
Kapun kívül (Kriterion, Pelikán 1993)
Wie Laub von einem Baum (Németországban jelent meg – Gollenstein 1994),
Iródia antológia (Lilium Aurum 1994),
Magyar szárnyvonalak (Present 1999),
Szlovákiai magyar szép próza (SZMIT2006),
Szlovákiai magyar szép irodalom (SZMIT 2007),
Ugrás a semmibe (Madách-Posonium 2004),
Irodalmi Szemle-antológia 1958-2004 (Madách 2004),
Az együttgondolkodás iskolája (Lilium Aurum 2008), stb.

Folyóiratok: Nő, Iródia füzetek, Irodalmi Szemle, Kontextus, Kalligram, Romboid, Honismeret

Tudósítói munka: Új Szó, Szabad Újság, Életünk

Hogya György: Daszant árnya, Királyhelmec városa, 2019

Magyar Széppróza Napja Királyhelmecen

Keleti Kilátó