Mácza Mihály

történetíró

születés helye, dátuma: Kassa, 1942.03.24
lakcím: 945 01 Komárno 1 , Komenského 11/18.
telefon: 00421253411132

Apja:
Mácza Mihály

Anyja:
Süle Mária

Házastárs neve:
Kartali Irén

Középfokú tanulmányai:
1959 Szepsiben érettségizett

Felsőfokú tanulmányai:
1964 Komenský Egyetem, történelem–magyar szak

Életpálya:
1964-65 a magyar ifjúsági klubmozgalom lapját a Hangot szerkeszti
1965–1970 a Csemadok KB titkárságán dolgozott népművelési szakelőadóként
1969–1970 osztályvezető
1970-től a komáromi Duna Menti Múzeum tört.-muzeol.,1974-től titkárként szervezi a komáromi Múzeumbarátok Körének tevékenységét
1979-től a társadalomtud. oszt. vezetője
1979–1998 között szerkesztette a múzeum IUXTA DANUBIUM c. évkönyvét
1990 igazgatóhelyettes
1990-2002 Komárom város önkormányzatának képviselője
1998-2000 az MKP komáromi városi szervezetének elnöke
1999-2002 nyugdíjba vonulásáig Komárom város alpolgármestere.
Nyugdíjasként tovább dolgozik a komáromi Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeumában mint az intézmény történésze.

Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban:
1965–1970 a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub vezetője
1969–1970 és 1990-től a Csemadok orsz. vez. tagja
1968–1990 a Szlovák Tudományos Akadémia Demográfiai és Stat. Társ.
1976 Magyar Történeti Társulat
1989 Szlovák Nemzeti Múzeum történeti szakbizottsága
1990 Csehszlovákiai Magyar Írók Társasága, majd SzMÍT
1965–1966 Szerkeszti Pozsonyban a Népművelés c. folyóirat Így élünk mi, Hang mellékletét.

Egyéb:
Több mint három évtizede foglalkozik Komárom és vidéke történelmének, művelődéstörténetének, ipar- és településtörténetének kutatásával. Számos tanulmányt, ismeretterjesztő cikket publikált, előadásokat tartott.

Önállóan megjelent művek:
1. Stručné dejiny priemyslu v Komárne Komárno, 1973. Dunamenti múzeum, Komárom 1973.
2. 60 rokov Robotníckeho spevokolu Svornos» v Komárne – 60 éves a Komáromi Egyetértés Munkásdalárda. Komáromi Népművelési Központ, Komárom 1981.
3. 10 rokov činnosti Krúľku priateµov múzea v Komárne – 10 éves a Komáromi Múzeumbarátok Köre. Duna Menti Múzeum, Komárom 1982.
4. Komárom fejlődése képekben. Duna Menti Múzeum, Komárom 1985. (A könyv szlovák nyelven is megjelent Vyvoj Komárna v obrazoch címmel, Komárom 1985.)
5. Komárom. Történelmi séták a városban. Madách, Pozsony 1992.
6. 25 rokov činnosti Kruľku priateµov múzea v Komárne – 25 éves a Komáromi Múzeumbarátok köre. Duna Menti Múzeum és Komárom Város Önkormányzata. Komárom, 1997.
7. A komáromi Simor-zárda története. Celemantia Kft., Komárom 1997.
8. „…mert a haza kívánja” 1848–49 komáromi dokumentumai. Észak- és Dél–Komárom Önkormányzata, Komárom 1998.
9. Komáromi Kalendárium 2000 (Írás és szerkesztés). Komárom város Önkormányzata, Komárom 1999.
10. Komárom nevezetességei. Madách, Pozsony 2002.
11. Jókai és szülővárosa. Magyar Milleniumi Irodalmi Évfordulós Bizottság, Budapest 2002.
12. Válogatott tanulmányok – Fejezetek Komárom és Alsó-Csallóköz történetéből. Komárom 2015.
Terjedelmesebb kiállítás-vezetők:
1. Jókai a jeho rodné mesto (Jókai és szülővárosa). Duna Menti Múzeum, Komárom 1975, 2. kiadás: 1980.
2. Podunajské múzeum v Komárne, expozície – A komáromi Duna Menti Múzeum állandó kiállításai –Ständige Austellungen des Donauländisches Museum in Komárom. Duna Menti Múzeum, Komárom 1993.
3. M. Mihály – Püski Anikó: Hold velikánovi literatúry., Fesztyovci – Az írófejedelem ünneplése. A Feszty-család. Duna Menti Múzeum, Komárom 1995.
4. Komárom neves szülöttei: Jókai Mór, Lehár Ferenc. A komáromi Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeumának kiadványa

Egyéb írásai: Irod. Szemle (1975: Az 1929/1933-as világgazd. válság szociális hatása Komáromban és vidékén. 371.; 1975: Az alsó-csallóközi munkanélküliek mozg. 1931/1932. 744.; 1984:. A komáromi múz. 100 éve. 182).