Nagy Attila

szerkesztő, tördelőszerkesztő, helytörténész.
születés helye, ideje: Tokaj, 1975. május 14.

1993-ban érettségizett a tokaji gimnáziumban. 1997-ben a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett történelem–földrajz szakos tanári oklevelet. 2001-ben elvégezte a Budapest Média Intézet és a Petit Press Nyomtatott sajtó tanfolyamát. 1999–2009 között a Katedra szerkesztője, majd magánvállalkozó lett. Alapító szerkesztője az Apostol című dunaszerdahelyi katolikus lapnak. 2016-ban Dunaszerdahely krónikásává nevezték ki.

Művei
2010 A dunaszerdahelyi szent György-templom. Dunaszerdahely.
2011 Lakóhelyismeret – Dunaszerdahely.
2011 A nagyabonyi Szentháromság-templom. Remény.
2011 A bősi Antiochiai Szent Margit-templom. Remény.
2012 A csallóközkürti Szent István vértanú templom. Remény.
2012 Dunaszerdahely. (társszerzők: Nagy Iván, Novák Veronika, Simon Attila, Vajda Barnabás)
2012 Szerdahely szíve. Dunaszerdahely.
2012 Nyugat őrei. (társszerző)
2013 Szerdahelyi séta régi képeslapokon. (társszerző: Bugár Sándor)
2014 Adalékok a Sárga kastély korai történetéhez In: Múzeumi Híradó XXIII, 223-237.
2015 Dunaszerdahely emlékhelyei és személyiségei
2015 Császári és királyi hadifogolytáborok a Csallóközben – Dunaszerdahely, Nagymegyer, Somorja. (társszerző)