Oros László

helytörténész, hadmérnök, nyug. katonatiszt
születés helye, ideje: 1952. 02. 04.

Elhalálozás ideje: 2024. 02.16.

Apja:
Oros János

Anyja:
Bartos Borbála

Középfokú tanulmányai:
Magy. Tanny. Középfokú Gépészeti Ipariskola, Komárom 1967-1971

Felsőfokú tanulmányai:
-Szlovák Katonai Főiskola, parancsnoki-technikai szak, Túrócszentmárton 1974-1977, mérnök
-Katonai Akadémia, Brno (Csehország) 1981-1984

Életpálya:
1973-1974 szakaszparancsnok, alhadnagy, Szered
1977-1981 törzstiszt, főhadnagy, Kostelec nad Labem (Csehország)
1984-1985 törzsfőnök, őrnagy, Kostelec (Csehország)
1986-1992 zászlóaljparancsnok, alezredes, Kostelec (Csehország)
1992-1993 hidászati főnök, alezredes, Pozsony

Tagság szakmai vagy más szervezetekben, társaságokban:
-1997-től Palóc Társaság
-1998-tól a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság
-2003-tól Muravidék Kulturális Egyesület
-2016-tól a SZMÍT tagja

Önálló kötetek:

 1. Felsőszeli – Oros László könyvgyűjteménye, Komárom, 2000
  2-3. A Felsőszeli ágostai hitvallású evangélikus egyház története,
  Piliscsaba, 2011 (szlovákul 2014)
 2. Felsőszeli és az Endreffyek, Budapest, 2015
 3. Irodalmunk emlékei – A felsőszeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár
  története, Pilisvörösvár, 2016
 4. Irodalmunk emlékei II. – Válogatás a felsőszeli Bibliotheca Pro Patria
  könyvtár gyűjteményéből, Pilisvörösvár–Felsőszeli, 2018
 5. Leskó Mihály – Adalékok a felsőszeli ágostai hitvallású evangélikus
  lelkész, Pozsony megye esperesének életéhez és a protestáns pátens
  történetéhez, Pilisvörösvár-Felsőszeli, 2019
 6. Oros László könyvgyűjteménye Felsőszeli 2019, Komárom 2019

Összeállítások:

 1. Emlékképek Felsőszeliből – képes összeállítás, Komárom, 2005
 2. Emlékfüzet 1947 – 2017, Összeállítás a deportálások és kitelepítések 70. évfordulója tiszteletére, Felsőszeli, 2017

Írásai lapokban 2019 (válogatás):

Kassai Figyelő 2019/1 Urr Ida és György – a kassai testvérek
Kassai Figyelő 2019/2 Egy különleges könyv a százéves kassai magyar
színészet történetéről 1916-1916
Kassai Figyelő 2019/3 Akinek egyetlen szenvedélye volt: a színház – Faragó Ödön a Kassai Nemzeti Színház igazgatója
Kassai Figyelő 2019/4 Sziklay Ferenc, a kassai és a szlovenszkói magyarság kulturális életének szervezője
Kassai Figyelő 2019/5 Sziklay László irodalomtörténész, a magyar-szlovák kapcsolatok kutatója és ápolója
Szél-járás 2019/2 Komlós Aladár és Palotai Erzsi
Kassai Figyelő 2019/6 Az első szlovenszkói magyar könyvhét
1929. december 8-15.
Kassai Figyelő 2019/7-8 Jarnó József, a tragikus sorsú író
Kassai Figyelő 2019/9 Lányi Menyhért, az elfeledett kassai író, a
“keleti hajós”
Kassai Figyelő 2019/10 Darkó István, az egyetlen kisebbségi magyar író, aki megkapta a csehszlovák állami díjat
Kassai Figyelő 2019/11 Tamás Mihály építészmérnök, író, a két háború
közötti irodalmunk egyik legjelentősebb elbeszélője
Esztergom és Vidéke 2019/3 A Leskó Mihály Felsőszeli könyvbemutatója
Kassai Figyelő 2019/12 dr.Takács Menyhért premontrei szerzetes,
jászói prépost…

Fényképek a nagymácsédi  alapiskola Oros László könyvtárában tett látogatásáról: