Tóth László

költő, műfordító
születés dátuma: 1949.09.26
lakcím: 92901 Dunajská Streda , Vámbéry tér 55/15.
mobiltelefon: 0907490328
telefon: +421 908 236 569
e-mail: tothozsvald49@gmail.com

Név (ha más alakban is használja):
Betűjegyei: (ász-), (ász), -hl-, -h-o, l.-, T. L., (tl), -tóth, -tóth l.-, (tót l.).

Születésének helye, időpontja:
Budapest, 1949. 09. 26.

Apja:
Béla

Anyja:
Varga Filoména

Középfokú tanulmányai:
1967 Komárom

Életpálya:
1967–1969 munkás, pincér, raktáros
1969–1970 a dunaszerdahelyi Csallóköz szerkesztője
1972–1975 az Irodalmi Szemle szerkesztője
1983–1985 a komáromi MATESZ dramaturgja
1986 Budapestre települt
1986–1988 a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének külső munkatársa
1987–1989 a Magyar Nemzet külső munkatársa
1990 a Régió szerkesztője
1987 az Új Forrás külső munkatársa
1990–1993 főszerk.h.
1992–1993 a budapesti Széphalom Könyvműhely igazgatója
a dunaszerdahelyi Nap Kiadó munkatársa

Szakmai elismerések, kitüntetések:
1983 a Madách-díjat politikai okokból nem kaphatta meg.
1986 a magyar Kulturális Minisztérium Győry Dezső-jutalma
1992 Fábry Zoltán-díj
1994 József Attila-díj
1988, 1992, 1998 Soros-ösztöndíj
1994 Bibliotheca Hungarica-díj
1995 IRAT Nívódíj
1996, 2004 Esterházy János-emlékérem
1996 Arany János (Artisjus) Irodalmi Ösztöndíj
2004 Forbáth Imre-díj
2019 Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj
2019 Tóth Árpád Műfordítói Díj
2019 Illyés Gyula-díj
2021 Turczel Lajos-díj
2022 Magyar Érdemrend Lovagkereszt 

Tagság szervezetekben, társaságokban:
1971–1975 Csehszlovák Újságíró Szövetség, Nemzetközi Újságíró Szövetség
1976–1986 a Szlovák Írók Szövetségének Magyar Tagozata
1986 Magyar Írószövetség
1989 az Írók Szakszervezetének elnökségi tagja
1990 a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tagja

Fő művei:
1. A hangok utánzata. Versek. Pozsony 1971.
2. Ithakából Ithakába. Versek. Uo. 1975.
3. Átkelés. Versek, szövegek. Uo. 1977.
4. Apróhirdetés. Írta Osvald Záhradník. Színmű. Ford. Uo. 1978.
5. Ákombákom. Vers, mese, játék. Uo. 1980.
6. Megközelítés. Fiatal költők és képzőműv. antol. Szerk. Kulcsár Ferenccel. Uo. 1980.
7. Vita és vallomás. Interjúk. Uo. 1981.
8. Lenke kecske mesekönyve. Írta Jozef Pavlovič. Mesék. Ford. Uo. 1982.
9. Istentelen színjáték 1976–1982. Versek. Uo. 1983.
10. Kezdő műkedvelő együttesek módszertani ábécéje. Írta Olga Lichardová, Jozef ©matlák, Szilvássy József. Ford. Uo. 1983.
11. A mullók városa. Csehszlovákiai magyar írók meséi. Összeáll. Uo. 1983.
12. Gyújtópontok. 26 mai szlovák költő antológiája. Szerk. Uo. 1983.
13. Lyuk az égen. Gyermekversek. Uo. 1985.
14. Ötödik emelet, avagy Egy éden bugyrai. Versek. Uo. 1985.
15. A királynő könyvtárosa. Írta Ján Tibenský. Adam Frantiąek Kollár élete és művei. Ford. Uo. 1985.
16. Hogyan kell repülni? Gyermekvers és meseantológia. Összeáll. Uo. 1986.
17. Éjjelenként a semmivel, avagy A tett nélküli színhelyek. Válogatott és új versek. Bp. 1987.
18. Mindenes Gyűjtemény 1789–1792. Vál. a folyóiratból. Tatabánya 1989.
19. Küzdés az élet… Írta Madách Imre. Vál. művek. Bp. 1989.
20. Szélén az országútnak. Csehszlovákiai magyar költők 1919–1989. Uo. 1990.
21. „Az örökség”. Esterházy János emlékezete. Molnár Imrével. Uo. 1990. Először: Új Forrás, 1990/4.
22. Mint fészkéből kizavart madár… A hontalanság éveinek irod. Csehszl. 1945–49. Molnár Imrével közösen. Bp. 1990.
23. A szélördög. Népmese-válogatás. Uo. 1991.
24. Párhuzamok, kitérők. Esszék, tanulmányok. Tatabánya 1991.
25. Elfeledett évek. Esszék, cikkek, interjúk. Pozsony 1993.
26. Hármaskönyv. Versek. Uo. 1994.
27. Nyomkereső. A második világháború utáni (cseh)szlovákiai magy. irodalom kistükre. Bodnár Gyulával közösen. Dunaszerdahely 1994.
28. „Hívebb emlékezésül…” Csehszlovákiai magyar emlékiratok és egyéb dokumentumok a jogfosztottság éveiből 1945–48. Összeáll. Pozsony 1995.
29. Harangzúgásban, avagy A hús bohóca. Versek. Dunaszerdahely–Pozsony 1996.
30. Szó és csend. Interjúk. Új Forrás Könyvek, Tatabánya 1996.
31. „…miként hajdan az apostolok”. A komáromi magyar nyelvű színjátszás története I. Monográfia. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 1997.
32. Déryné nyomában. A komáromi magyar nyelvű színjátszás története II. Monográfia. Uo. 1998
33. Ötven tükör. Arcok, arcaim. Válogatott versek. Uo. 1999.
34. Köz-művelődés-történet. Tanulmányok. Ister, Budapest 2000.
35. A Zöld Vadász. Népmese-feldolgozások. Kalligram, Pozsony 2002.
36. Átváltozás, avagy Az „itt” és az „ott”. Összegyűjtött versek és értelmezések 1967–2002. Uo. 2003.
37. A boszorkány porszívója. Meseregény. Uo. 2004.
38. A kétfejű macska. Öt szlovák költő. Versválogatás. Nap Kiadó, Dunaszerdahely 1996.

Műfordítások:
1. Feldek, Ąubomír: Ennivaló nagynéni. Zenés játék. Thália Színpad, Kassa 1984.
2. Čarek, Jan: Színes világ. Leporelló. Uo. 1985.
3. Tibenský, Ján: A királynő könyvtárosa. Monográfia. Madách Könyvkiadó, Pozsony 1985.
4. ©otola, Jiří: IV. Károly utazása Franciaországba és vissza. Színmű. MR, Budapest 1987.
5. Dobeą, Karel: Madonnát Milwaukee-ba. Regény (a Szélhámosok paradicsoma c. kötetben). Európa Könyvkiadó, Budapest 1989.
6. A kétfejű macska. Öt szlovák költő. Versválogatás. Nap Kiadó, Dunaszerdahely 1996.
7. Holub, Miroslav: Interferon, avagy A színházról. Versválogatás. Vörös Istvánnal. Orpheusz Kiadó, Budapest 1997.
8. Lec, Stanislaw Jerzy: Fésületlen gondolatok. Aforizmák. Ister Kiadó, Budapest 2000.

Verseit, elbeszéléseit, karcolatait, meséit, irodalmi és színháztörténeti tanulmányait, kritikáit, cseh és szlovák fordításait a Hét, Új Ifjúság, Új Szó, Irodalmi Szemle, Csallóköz, Vasárnapi Új Szó, Madách kisnaptár, Kis Építő, Nő, Tábortűz, Életünk, Mozgó Világ, Nap, Régió, Új Forrás, Új Magyarország stb. közölte.

Élőfolyóirat

Tóth László: A guillotine nyílása, avagy élet és irodalom, Gondolat Kiadó, 2019

Tóth László Illyés Gyula – díja

Az én létesülése…

Tóth Árpád-díj

Műfordítói-díj

Kallós-díj

Jubilánsok köszöntése 2019

Köszöntések