Turczel Lajos

születés helye, dátuma: Ipolyszalka, 1917.09.02
elhalálozás dátuma: 2007.09.26

Középfokú tanulmányai:
polgári iskola, Ipolyság
1938 Érsekújvári Reálgimnázium

Felsőfokú tanulmányai:
1939–1942 Pázmány Péter Tudományegyetem

Egyéb tanulmányai:
1954 Pozsonyi Pedagógiai Főiskola

Életpálya:
1946–1951 Kiskeszin az állami birtok intézője
1951–1954 a Komáromi Magy. Gimn. tanára, ig.
1954–1959 a Pozsonyi Ped. Főisk. Magy. Tansz., adj.
1959–1982 a Komenský Egy. Magy. Nyelv és Irod. Tansz., doc.
1962–1975 uo. tanszékvezető
A két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalom, a társadalmi, politikai és kulturális élet, valamint az 1945 utáni szlovákiai magyar irodalom kutatója.

Akadémiai és tudományos fokozatok:
jogból doktorált
1961 az irodalomtud. kandid.
1968 fil. doktorált

Szakmai elismerések, kitüntetések:
1965 a Csehszlovák Írószövetség nemzetiségi díja
1968, 1978 Madách Imre-díj
1988 Fábry Zoltán-díj
1989: Bethlen Gábor-díj

Tagság szervezetekben, társaságokban:
1955–1989 a Szlovák Írók Szövetségének Magyar Tagozata
1977 Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság
1988 Szabó Dezső Emléktár
1989 Csehszlovákiai Magyar Írók Társasága
1990 Csehszlovákiai Magyar Tudományos Társaság
SZMÍT

Fő művei:
1. Írások mérlegén. Tanulm. Pozsony 1958.
2. Magy. irod. olvasókönyv. Tankönyv. Uo. 1958.
3. Fiatal szlovákiai magyar költők. Antológia. Vál. és bev. Uo. 1958.
4. A csehszl. magy. irod. Egyetemi tankönyv. Társszerző. Uo. 1961.
5. Szlovákiai magyar elbeszélők. Antológia. Vál. és bev. Uo. 1961.
6. A magyar irodalom története. Egyetemi tankönyv. Közösen Rákos Péterrel. Uo. 1965, 2. kiad. uo. 1968.
7. Írás és szolgálat. Tanulmányok. Uo. 1965.
8. Két kor mezsgyéjén. Magyar irodalom Csehszlovákiában 1918/1938. Uo. 1967., 2. kiad. uo. 1983.
9. A magyar irodalom története 1772-ig. Egyetemi tankönyv. Uo. 1968.
10. Örökség. Válogatás az első köztársaság magyar novelláiból. Összeáll. és bev. Uo. 1968.
11. Romok és fények. Írta Darkó István. Vál. és bev. Uo. 1969.
12. Szemelvények a régi magyar irodalomból. Egyetemi tankönyv. Vál. Uo. 1970.
13. A kassai Batsányi-kör évkönyve. Összeáll. Bev. Görcsös Mihály. Uo. 1970.
14. Az éhség legendája. Csehszlovákiai magyar valóságirodalom a két világháború között. Vál. Uo. 1975.
15. Portrék és fejlődésképek. Tanulm. Uo. 1977.
16. Ady igaza. Írta Fábry Zoltán. Összeáll., elő- és utószó. Uo. 1977.
17. Szlovenszkói vásár. Csehszlovákiai magyar elbeszélők 1918/1945. Összeáll., előszó. Uo. 1980.
18. Hiányzó fejezetek. Tanulm. Uo. 1982.
19. Szép Angéla háza. Csehszlovákiai magyar kisregények 1918–1945. Összeáll., előszó. Uo. 1984.
20. Ének az éjben. Szlovákiai magyar írók 1939–1945. Összeáll., előszó. Uo. 1986.
21. Tanulmányok és emlékezések. Uo. 1987.
22. A csehszlovákiai magyar tudományos élet alakulása a két világháború között. In.: Kontextus-Madách Műhely. Pozsony 1989/31.
23. Magyar sportélet Csehszlovákiában 1918–1938. Monográfia. 1992.
24. Visszatekintések kisebbségi életünk első szakaszára. Tanulmány. Dunaszerdahely 1995.
25. Gyurcsó I.: Nem voltunk rosszak. Utószó. 1995.
26. Arcképek és emlékezések. 1997.
27. Irodalmi hódolások és szeretetnyilvánítások. Pozsony 2000.