Zeman László

nyelvész, hungarológus
születés helye, dátuma: Eperjes, 1928.11.07
elhalálozás dátuma: 2019.05.00

Középfokú tanulmányai:
1948 Eperjesen érettségizett

Felsőfokú tanulmányai:
1953 Komenský Egyetem, TTK, tanár
1955 Pozsonyi Pedagógiai Főiskola

Egyéb tanulmányai:
A prágai Károly Egyetemen, BTK, a finnugor szakból doktorált
Pozsonyi Komenský Egyetem, BTK, magyar szak

Akadémiai és tudományos fokozatok:
1972 doktorált

Életpálya:
1953–1958 a Pozsonyi Pedagógiai Főiskola magyar tagozatának Biológia Tanszéke
1952–53.,1958–61. és 1961–62 a pozsonyi és a kassai magyar gimnáziumban tanít
1962–1989 a Komenský Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusa
1989 nyugalomba vonul
Több dolgozatot jelentetett meg az anyanyelvi oktatás tantárgypedagógiájának köréből. Jelentős nyelvészeti, irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányokat ír.

Szakmai elismerések, kitüntetések:
2000 Magyar Elnöki Aranyérem
2001 fordítói Madách-díj
2003 a Márai Alapítvány Nyitott Európáért díja
2003 a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje

Fő művei:
1. Príspevok ku konfrontatívnemu skúmaniu slovenskej a maďarskej terminológie, z konfrontácie slovenčiny a madarčiny (Red. F. Sima), tan. gyűjtemény, 1977.
2 A tudományos nyelvhasználat. Magyar nyelv, 1978/3.
3. Jegyzetek a szaknyelvi fordításról. In.: A szlovák-magyar szak- és műfordítás kérdései. Tan. gyűjtemény 1981.
4. Hang és jelentés. Magyar nyelv 1985/1.
5. Hagyomány és kontextus, tan. In.: Régi és új pregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon III. Bp. – Szeged 1993. 6.
6. Stílus és fordítás, válog. tan. 1993.
7. František Miko: Az epikától a líráig. Az irodalmi mű stilisztikai vizsgálata. Ford., 2000.
8. Nyelvtudomány és nyelvoktatás. Fórum ZSZ 2005/4 (eredetileg SZN 1989.)
9. Gymnasiológia. Az eperjesi kollégium és áthagyományozásai. 2003.