ARANY OPUS DÍJ 2022

 Pályázati kiírás

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára.

A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt széppróza (max. 3db, egyenként nem lehet több 15 flekknél) vagy vers (max. 10 db), amely nyomtatásban vagy internetes felületen még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Tematikai megkötés nincs. A pályamunkát postai küldeményként, minden oldalán jeligével ellátva, három nyomtatott példányban és digitális formában is kérjük benyújtani. A pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, email címe, telefonszáma és lakcíme. Ezen a borítékon legyen feltüntetve a pályázó jeligéje is. A külső borítékra pedig kérjük ráírni: Arany Opus Díj.

Levélcím: Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda (információ – telefon: 0911239479, e-mail: szmit@szmit.sk)

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. október 15.

Pályadíj mindkét kategóriában: 300 euró, valamint Mikóczy Dénes képzőművész grafikái.

A pályázatra benyújtott szépirodalmi alkotásokat neves irodalmárokból álló zsűri bírálja el. A zsűri tagjai: Tóth László József Attila-díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Kövesdi Károly Illyés Gyula-díjas költő, szerkesztő és Hogya György, Talamon Alfonz-díjas prózaíró. A díjnyertes művek első felhasználási joga a Szlovákiai Magyar Írók Társaságát illeti meg, és az Opus 2023/1-es számban jelennek meg.

Az ünnepélyes díjátadásra a XV. Őszi Írófesztivál keretében megrendezett műsoros esten kerül sor, ahol a nyertes pályaművek színművész tolmácsolásában hangzanak el.

A nem díjazott szövegeket a pályázat kiírója nem őrzi meg és nem küldi vissza.