Arany Opus Díj 2021

Pályázati kiírás

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára.

A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt széppróza vagy vers (max. 15 flekk), amely nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. Tematikai megkötés nincs. A pályamunkát postai küldeményként, minden oldalán jeligével ellátva, három nyomtatott példányban és digitális formában is kérjük benyújtani. A pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, e-mail címe, telefonszáma és lakcíme. Ezen a borítékon legyen feltüntetve a pályázó jeligéje is. A külső borítékra pedig kérjük ráírni: Arany Opus Díj.

Levélcím: Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda (információ – telefon: 0911239479, e-mail: szmit@szmit.sk)

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. október 15.

Pályadíj mindkét kategóriában: 300 euró, valamint Csóka Ferenc író, képzőművész olajfestményei.  

A pályázatra benyújtott szépirodalmi alkotásokat neves irodalmárokból álló zsűri bírálja el. A zsűri tagjai: Z. Németh István Forbáth-díjas író, költő, Jancsó Péter prózaíró, főszerkesztő, Kövesdi Károly költő, szerkesztő. A díjnyertes művek első felhasználási joga a Szlovákiai Magyar Írók Társaságát illeti meg, és az Opus 2021/1-es számban jelennek meg.

Az ünnepélyes díjátadásra 2021. november 19-én kerül sor Dunaszerdahelyen,  a XIV. Őszi Írófesztivál keretében megrendezett műsoros esten, ahol a nyertes pályaművek színművész tolmácsolásában hangzanak el.

A nem díjazott szövegeket a pályázat kiírója nem őrzi meg és nem küldi vissza.