EH és irodalom a gimnáziumban

Az Előretolt Helyőrség szakmai projektjének következő állomása a Párkányi Gimnáziumban volt, ahol Póda Erzsébet író, újságíró, szerkesztő találkozott a diákokkal.

A gimnázium harmadikos diákjai részletes ismertetőt kaptak a Szlovákiai Magyar Írók Társasága programjairól (mint például a fiatalok írótábora és a tehetséggondozást biztosító Grendel Lajos Mentorprogram), valamint a kiadványairól (mint amilyen az Előretolt Helyőrség Felvidék irodalmi melléklet, az Opus folyóirat, vagy a különböző antológiák).

A bemutató alatt szóba kerültek az olvasásélmények, az irodalom kortárs platformjai és azok használati szokásai, valamint a kreativitás kérdései is. A diákok örömmel fedezték fel (de voltak, akik már ismerték a lapot), hogy az Előretolt Helyőrség teljes hátsó oldalát egy-egy képregény foglalja el. A jó hangulatú, érdekes és tanulságos beszélgetés olyan tartalmasra sikeredett, hogy bizony a tanítási óra kevésnek bizonyult arra, hogy minden felmerülő témát át lehessen beszélni.

Ez a találkozó is bizonyította, hogy az EH-bemutatók teljesítik többek közt azt a fontos küldetést is, hogy felfedezzék a fiatal felvidéki magyar tehetségeket, hogy ezáltal az Írótársaság a szárnyai alá vehesse őket.