Elhunyt Vilcsek Béla irodalomtörténész

Életének 65. évében, augusztus 6-án elhunyt Vilcsek Béla (Budapest, 1956. szeptember 12. –) magyar irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár.

Vilcsek Béla 1980-ban magyar-angol szakos főiskolai, 1983-ban magyar szakos egyetemi végzettséget szerez. 1983-tól az ELTE TFK, 2004-től az ELTE BTK oktatója. 1988-tól főiskolai adjunktus, 1993-tól docens. Egyetemi doktori fokozatot 1988-ban szerez. A drámaíró Babits című Ph.D. disszertációját 2005-ben védi meg. Oktató-nevelő, valamint szakmai-tudományos munkája elsősorban az irodalomelmélet, a verstan, a XX. század eleje és napjaink irodalmának területéhez kötődik. Közel félszáz szaktudományos könyv, tankönyv, szöveggyűjtemény, segédlet szerzője, illetve szerkesztője s csaknem kétszáz tanulmány, esszé, kritika írója. Publikációival egyaránt találkozhatunk szaktudományos folyóiratok (Filológiai Közlöny, Irodalomtörténet, Magyartanítás, Módszertani Lapok. Magyar) és irodalmi lapok (Árgus, Kortárs, Napút, Parnasszus, Szépirodalmi Figyelő, Új Forrás) hasábjain. Tagja a Magyar Írószövetség kritikai szakosztályának és az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete Babits Kutatócsoportjának. A Babits-drámák sajtó alá rendezője.

Vilcsek Béla szorosan együttműködött a Szlovákiai Magyar Írók Társaságával, gyakori beszélgetőtársa volt a rendezvényekre meghívott irodalmároknak. Ő szerkesztette, válogatta többek között a Társaság gondozásában megjelent Cselényi László élete és életműve című kiadványt, továbbá a Hármaskönyvet, amelyben az Egyszemű éjszaka antológia szerzőinek  /Kulcsár Ferenc, Tóth László és Varga Imre/ válogatott műveit jelentette meg az OPUS könyvek sorozatban.