Felvidéki Magyar Irodalom Napja

Felvidéki Magyar Irodalom Napja A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának (SZMÍT) Választmánya – 2023. november 15-ei ülésén hozott döntése értelmében – elfogadta, hogy október 28-át Dobos László Kossuth-díjas, Bethlen Gábor-díjas szlovákiai magyar író, szerkesztő, műkritikus, politikus, a szlovák Pribina Kereszt kitüntetésének birtokosa, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a Szlovákiai Írószövetség magyar szekciójának első titkára születésnapját a Felvidéki Magyar Irodalom Napjává nyilvánította. Dobos László születésnapja azért alkalmas a felvidéki magyar irodalom ünneplésére, mert bár pályáját kritikusként, esszéíróként kezdte, 1958-ban létrehozta az Irodalmi Szemlét, majd irányította s tette színvonalas folyóirattá. Többek között nagy sikert ért a trilógiává összeálló első három regényével, bemutatva a csehszlovákiai magyarság történelmét, mibenlétét. A nagyszabású, október 28-án, Királyhelmecen, első alkalommal megrendezendő Felvidéki Magyar Irodalom Napja jelenleg szervezés alatt áll, az előkészületek jó ütemben haladnak annak érdekében, hogy a jeles napon méltóképpen ünnepelhessünk neves előadókkal, vendégekkel együtt, s hogy ezzel a felvidéki magyar irodalom megbecsültségét növelhessük. Törekvésünk az, hogy a kezdeményezésünk ne csak itthon, Felvidéken, Magyarországon, hanem a Kárpát-medencében élő magyarokhoz is eljusson. Az, hogy ahol csak lehet, megfordulhassanak a szerzőink egy-egy bemutatkozáson, beszélgetésen, könyvbemutatókon. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolák, könyvtárak, kultúrában tevékenykedő irodalmi szervezetek a jövőben teremtsék meg a lehetőségeit annak, hogy ez az ünnepnap rámutasson az irodalom szerepére a nemzeti identitás megtartásában.

A fotók Királyhelmecen készültek, a Felvidéki Magyar Irodalom Napjának előkészületi megbeszélésein, Királyhelmecen, Dobos László szülővárosában.

Bodrogközi Magyar Közösség Házában – balról jobbra: Pásztor István, Dobos Éva, Hodossy Gyula, Hogya György, Dobos László

Második képen (a város polgármesterénél tett látogatáson) balról jobbra: Leczo Zoltán, Dobos László, Pataky Károly, Hodossy Gyula, Dobos Éva, Hogya György