Irodalomnépszerűsítés lehetőségei – szimpózium a Vermes villában

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága együttműködve a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületével idén is megszervezte az Irodalomnépszerűsítés lehetőségei elnevezésű szimpóziumát, amelyet Hodossy Gyula József Attila-díjas költő, az SZMÍT elnöke nyitott meg.

“A 2017 őszétől megrendezésre kerülő szimpózium minden alkalommal többek számára hasznos tartalommal bírt, rendszeresen, méltó módon és közegben került sor az olvasásra nevelés, ezen belül a fiatalok kritikus gondolkodási képessége, ismeretszerzési készségeinek fejlesztése, javítása, az irodalomnépszerűsítés szükségességével való foglalatosság. Azon felül, hogy a szervezők közös térben igyekeztek teret adni az irodalmároknak, pedagógusoknak, könyvtárosoknak, a kultúra területén tevékenykedők figyelemreméltó előadásainak, eszme-, tapasztalatcserének, minden alkalommal fontos mozzanat volt az arra érdemesek irodalomnépszerűsítés terén végzett kiemelkedő munkájának elismerése.” ( idézet Kecskés Ildikó, a SZMKE volt elnöke, az érsekújvári A. Bernolák Könyvtár volt munkatársa leveléből, amelyet a szimpózium résztvevőinek címzett.)

A jelenlévők idén négy nagyszerű előadást hallgathattak meg:
Szalai Zsolt Szalai Zsolt, az Ambroozia webfolyóiat szerkesztője, és a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum osztályvezetője a tehetséggondozással összekacsolt irodalomnépszerűsítő tevékenységről beszélt. Az online folyóirat más szerkesztőségekkel is jó kapcsolatot ápol, és a Kárpát-medence egész területéről közöl szerzőket, a pályakezdő szerzőik számára szervezett, iskolai vagy kávézókba szervezett kislétszámú foglalkozásokon pedig személyes kapcsolatépítésre, ismeretátadásra is alkalom nyílik a kortárs irodalom területén. A Rómer Múzeumban látható Petőfi és kortársai Győrben című kiállítás kapcsán elmondta , hogy a hagyományos tablószövegek helyett a dramatizált, párbeszédes, a képregénytechnika eszközeit alkalmazó vizuális megjelenéssel a fiatalabb generáció által könnyebben befogadható, érdeklődésüket felkeltő tárlatot kívántak rendezni, és amelyek mellé különböző korosztályokat célzó programokat szerveztek, így irodalmi stand up, vagy nyári tábor is segítette a kiállítás hasznosulását, az irdalom népszerűsítését.

Kocskovics Reczai Lilla marketing referens, a komáromi Szinnyei József Könyvtár Szinnyei KönyvKlubjának életét taglalta, kiemelve annak irodalomnépszerűsítő tevékenységét. A könyvtárban 2022 novemberétől működik a SZIKK (SzinnyeiKönyvKlub) mozaikszóra hallgató könyves klub, amely azért jött létre, hogy magába szívja a könyvmolyokat és a könyveket szerető embereket, akik szeretnék megosztani más könyvkedvelő olvasókkal a véleményüket. A találkozókat kéthetente (hétfőként) rendezik meg a könyvtárban, amikor is a kiválasztott olvasmányról beszélgetnek, s megosztják egymással tapasztalataikat. A lényeg a közösségépítés és a valahová való tartozás érzésének kialakulása a tagokban.
Céljunk továbbra is az, hogy a klasszikus irodalom mellett minél több kortárs irodalmi művel ismerkedjenek meg, illetve olvasásnépszerűsítő programokba kapcsolódjanak be, amelynek segítségével utazni is tudnak majd olyan helyszínekre, ahol a magyar irodalom képviselői éltek, tevékenykedtek.

Katona Nikolasz költő, a Selye János Egyetem doktoranduszának előadása a drámatechnikai módszerek alkalmazása az irodalmi órákon témája volt. Fontosnak tartja, hogy az irodalmat a mai kor technológiai vívmányai mellett is szeressék a diákok. Elavultak a régi frontális módszerek, ezért innovatív/alternatív módokat kell keresni a pedagógusnak. Az előadása bemutatta a drámapedagógia előnyeit, valamint konkrét technikákat kínált, hogy az irodalmi szövegek játékos, ám tanító jelleggel megmaradjanak a diákokban.

Lacza Ilona, a Csallóközi Könyvtár igazgatónője az újdonságokról tartott előadást. Beszélt többek között a számos, gyerekeknek, ifjúságnak és a szépkorúaknak szervezett rendezvényekről, könyvbemutatókról, zenés estekről, a papírszínház sikeréről, ahol a gyerekek megtanulják, hogy nem csak szövegből, de képekből is lehet olvasni, és bátran használhatják a fantáziájukat. A 100 éve születet Dénes Györgyről is megemlékeztek a könyvtárban. Az irodalmi délelőttre a Szabó Gyula Alapiskola negyedik évfolyama és az idősotthon lakói látogattak el, ahol a költő családtagjainak körében ismerkedhettek meg a munkásságával, gyermekverseivel, gondolataival.

A rendezvény végén került sor az oklevelek átadására, olyan könyvtárosoknak, akik nagyszerű ereményeket értek el az irodalomnépszerűsítés terén. “Azt megelőzően, hogy a SZMÍT megszervezte volna az Irodalmi Szimpóziumot, Szlovákiában nem volt rá példa, hogy bármely kulturális intézmény, szervezet, avagy arra hivatott szerv, érdemben figyelmet fordított volna a szlovákiai magyarlakta falvak könyvtárosainak tevékenységére, és elismerésben részesítette volna az arra érdemeseket. Az itt tevékenykedő könyvtárosaink közül az elmúlt évtizedekben, többeknek ilyen élményben, több ízben Magyarországon, példának okáért a Magyar Könyvtárosok Egyesülete jóvoltából lehetett része.” ( Kecskés Ildikó)


Díjazott volt Csiffáry Zsuzsanna, a Párkányi Városi Könyvtár igazgatója, aki “a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének rendezvényein állandó résztvevő, lehetőségeihez mérten mindig konstruktívan, aktívan részt vett az egyesületi tevékenység előremozdításában. A munkatársait ösztönözi és támogatja a könyvtáros képzéseken való folyamatos részvételre. Zsuzsa olyan könyvtárvezető, akire lehet számítani, nyíltan beszélni és a megoldásokra koncentrálva oldani a közös szakmai kihívásokat.”


A másik díjazott pedig Nagy Zora, a losonci Nógrádi Könyvtár bibliográfusa és igazgatóhelyettese volt. “Olyan munkatárs, aki könyvtári munka minden részét ismerte. De nemcsak ismerte, meg is osztotta mindenkivel, aki ez iránt érdeklődött, akár könyvtárosként, akár olvasóként, akár kutatóként érkezett hozzá. Kötelességének érezte, hogy a magyar vonatkozású cikkek, bibliográfiai adatok is elérhetőek legyenek a könyvtár olvasói részére. Tartja a kapcsolatot a város magyar tannyelvű iskoláival és osztályaival, akik rendszeresen látogatták és látogatják a könyvtárat. Szoros kapcsolatot ápolt a salgótarjáni Balassi Bálint Könyvtárral, a somorjai Fórum Intézet és számos dél-szlovákiai könyvtár munkatársaival. Szorgalma, tudása, tapasztalata és kedvessége olyan értékeket képviselnek, amelyre csak elismeréssel lehet tekinteni.”

A rendezvény háziasszonya Nagy Erika, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának választmányi tagja volt.