Megjelent az OPUS idei 3. száma

Opus kilencvenedszer és harminckét késszúrás Megjelent az Opus folyóirat 90. száma, amely most sem hagyja unatkozni az irodalom szerelmeseit. A legkülönfélébb műfajokkal szórakoztatjuk az olvasót. A lap, ahogy az megszokott, a Szépírás rovattal indít, ahol Jenei Gyula, Szarka Tamás és Szolláth Mihály verseit olvashatjuk, illetve betekintést nyerhetünk Száraz Pál és Bereczk Imola prózájába. A második szakaszban az Opus-tanulmány rovat két írással jelentkezik. Elsőként Hörcher Eszter Látni és írni az elviselhetetlent. Vallásfilozófiai összefüggések Esterházy Péter Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat – című művében publikációval indít, majd utána állandó szerzőnk, Katona Nick az Az identitás- és társadalomkritika tükrében, avagy stratégia elemzés az Elfogy a levegő c. filmhez írásával jelentkezik. Az Opus-esszé című rovatunk három érdekfeszítő dolgozatot hozott. Elsőként Hodossy Gyula a Mennyország a versek birodalma című esszéje olvasható, melyben a szerző kitér többek közt a szlovákiai magyar klubmozgalmak létrejöttére, a hazai könyvkiadásra, s mindezt az író szemszögéből ismerhetjük meg. Utána főszerkesztőnk, Petőcz András A műfordító szomorúsága című munkája következik, mely vitaindító felszólalásként is elhangzott egy áprilisban rendezett műfordítói konferencián. Petőcz számos érdekfeszítő felvetést tár elénk, s érdekességképp egy székely verset is közöl, amit az olvasó csak a lábjegyzetek segítségével érthet meg. Pedig valahol magyarul íródott… A harmadik, rendkívül magas szinten megfogalmazott esszét Szabó Bakai Elena bocsátotta közlésre, címe A Parthenon esete az angol kormánnyal. Az írás által betekintést nyerhetünk az ókori görögök világába, illetve tisztább képet kaphatunk Pallasz Athéné templomáról, a Perthenonról, és annak sorsáról. Az Opus-köszöntőben Halmosi Sándor Óda a fénygörgetőhöz című írásában a jubiláló 70 éves Balázs F. Attilát köszönti. Könyvek között rovatunkban Aich Péter Jegyzetek Platón nyomában címmel Hogya György 2022-ben megjelent könyvéről, a Félreértések és félremagyarázások című kiadványról értekezik. A Küszöb most is a fiatal, pályakezdő írók rovata, ahol Kiss Bálint Béla és Benkő Máté verssel, Frigula Bianka pedig prózával jelentkezik. Utolsó rovatunk a júniusi számunkban az Opus-krimi, mely a Klein T. László tollából származó krimit hozza nekünk Harminckét késszúrás címmel, amely rendkívül izgalmasan zárja le a szépirodalmi szekciót.  A lap végén a már szokásossá vált SZMÍT-hírek és a lapszámunk szerzőinek rövid életrajzai kaptak helyet. Az Opus folyóirat 2024/3-as júniusi számát M. Kiss Márta festőművész képei színesítik.