Széljegyzetek – elszelelt esztendőkhöz

Tóth László 1970-es évek-beli naplójegyzeteit közli a kecskeméti Forrás májusi száma Mozgó világ. Széljegyzetek – elszelelt esztendőkhöz címmel. Az író Hagyomány és folytonosság című tavalyi tanulmánykötetéről Balla Kálmán közöl terjedelmes értekezést Egy jelentős életmű emlékműve – és nemcsak azé címmel a negyedévenként megjelenő budapesti társadalomtudományi folyóirat, a Regio ez évi 1. száma (https://regio.tk.hu/). Tóth e könyvét Tamási Orosz János is hosszan elemzi a szintén Budapesten megjelenő Pro Minoritate című kisebbségtudományi folyóirat idei első, tavaszi száma.