XIV. Őszi Írófesztivál

November 14-én Gúta városa adott otthont a XIV. Őszi Írófesztiválnak, a Városi Múvelődési Központban, ahol Horváth Árpád polgármester, és Hodossy Gyula, az SZMÍT elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A délutáni programban a fiatal vajdasági író, Varga Tamás A leves című drámatrilógiája került terítékre, a szerzővel Angyal Sándor és Döme Szabolcs beszélgetett. Ezt követően bemutatkozott a FÍRKA, a Fiatal Írók Közös Alkotótere, Bese Bernadett és Jancsó Péter ismertették elképzeléseiket, bemutatták az alapító tagokat. A rendezvény az Arany Opus Díjak kiértékelésével és az SZMÍT díjainak kiosztásával folytatódott a VMK körtermében. Az Arany Opus Díjra beérkező pályaműveket idén Hizsnyai Zoltán József Attila-díjas költő, főszerkesztő, Mészáros Sándor főszerkesztő, irodalomtörténész, a Kalligram Kiadó igazgatója és Vida Gergely Madách- és Forbáth-díjas költő, irodalomtörténész értékelték. Ebben az évben Arany Opus Díjban részesült Z. Németh István és Fellinger Károly. A nyertes pályaműveket Szabó Viktor színművész olvasta fel. Vida Gergely a két nyertes pályaműról a következőt nyilatkozta: „A Francia pezsgő modern szemléletű, palimpszesztekből felépülő hosszúvers. A posztmodern szövegalkotás a szubjektum szétírását és újraalkotását szorgalmazza. De hommage is egyben, hiszen jubiláló szerzők – Tóth–Bettes–Hizsnyai – költészetéből veszi a muníciót, az alcím szerint motívumokat. A vers beszélője belehelyezkedik az említett életművek identitáskonstrukcióiba: Tóth Lászlótól például sikeresen adoptálja ”a szöveg generája az ént” koncepciót, a személytelenebb bettesi költészetet meg éppenséggel személyesebbre hangszereli, a Hizsnyaihoz köthető rész pedig Tsúszónál ér véget. Az így megképződő megszólalás sokszínű és vibráló. Az Opus jelige alatt olvasható kisciklus tapasztalt szerzőre utal. Az emlékezés és erre az emlékezésre való állandó reflexió az, ami érdekessé teszi e korpuszt. Banális tapasztalatok impresszionisztikus lejegyzéséről van szó, ami ugyanakkor figyelemre méltó metaforikával valósul meg. Így a megidézett alakok (pl. az anya) emlékére nem az olcsó szentimentalizmus, hanem inkább a groteszk irányából nyílik belátás. Miközben végig megőrződik a lejegyzettek személyes tétje.“ A díjátadó műsort Bohus Zoltán (zongora), Buják Andor (szaxofon) és Michel Montanaró francia zenész előadása tette színessé, felemelővé.
Az SZMÍT válásztmányának döntése értelmében idén a XIV. Őszi Írófesztivál ad otthont a Talamon-, Forbáth-, Simkó- és Turczel-díj ünnepélyes átadásának is. A 2019-es évben Talamon díjjal jutalmazták Bárczi Zsófiát (Bese Bernadett méltatta), Forbáth-díjjal Juhász Katalint (Tóth László méltatta), Turczel-díjjal Simon Attilát (Szarka László méltatta), Simkó-díjjal pedig Koncsol Lászlót (Z. Németh István méltatta). A fesztivál másnapján a gútai közép- és alapiskolába látogattak el a szerzők, hogy rendhagyó irodalomóra keretén belül beszélgessenek a tanulókkal az irodalomról, a munkásságukról.