Pegazus alkotópályázat 2022-ben is

Pegazus alkotópályázat 2022

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén is meghirdeti irodalmi alkotópályázatát szlovákiai lakhellyel rendelkező alkotók részére az alábbi kategóriákban:

I. kategória: vers

II. kategória: próza

Jelentkezési határidő: 2022. június 20.

Beküldési határidő: 2022. július 5.

Pályázhatnak önálló kötettel még nem rendelkező szerzők, magyar nyelvű alkotásaikkal. Korhatár nincs. A pályázatra érkezett munkák mindegyikéhez a megbízott mentor javaslata szükséges ahhoz, hogy az arra érdemes mű, illetve annak szerzője a bírálóbizottság elé kerüljön. Próza esetében a mű terjedelme nem haladhatja meg a 12 000 karaktert. Líra esetében egy szerző öt verssel nevezhet be.

A pályázó feladata:

1. A felsorolt mentorok közül minden pályázó kiválaszt egyet, akivel dolgozni szeretne. (Mentori program fül a honlapunkon: /https://szmit.hu/rolunk/mentori-program/)

2. Ha ez megtörtént, jelentkezik a Társaság titkárságán (elérhetőségek: mobil: 0911239479, e-mail: szmit@szmit.sk) ahol postafordultával megkapja a mentor elérhetőségeit.

3. A szerzőnek a mentor nyújt segítséget abban, hogy a bírálóbizottság elé színvonalas pályamű kerüljön.

4. Végezetül a pályázó a mentortól begyűjti az 5–10 soros ajánlást, és azzal együtt adja le a pályázatát, elektronikusan is.

5. A pályázat jeligés. Az ajánlást, nevet, címet és a telefonszámot kérjük lezárt borítékban mellékelni, amelyre csak a jeligét kell ráírni. A jelige az oldalszámokkal ellátott kézirat minden oldalán szerepeljen! Egy pályázó több alkotással is pályázhat. A pályaműveket postai küldeményként öt kinyomtatott példányban kérjük postázni, de lehet adattárolón is.

Az értékelésről szakmai zsűri gondoskodik: Gál Éva irodalomtörténész, Bolemant László költő, műfordító, Petőcz András József Attila-díjas költő.

A díjak, mindkét kategóriában: értékes könyvcsomag, ingyenes részvétel a XXIV. Fiatal Írók Táborában, Nagyszegpusztán.

Az ünnepélyes eredményhirdetés és a díjkiosztás pontos idejéről később tájékoztatjuk az érintetteket.

A pályázatokat az alábbi címre várjuk: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Galantská cesta 658/2F, 92901 Dunajská Streda – Pegazus Alkotópályázat